Eind januari werd prinses Beatrix 80 jaar oud, wat onder meer werd gevierd met een diner in het paleis op de Dam. Dat is een goede aanleiding om een blik te werpen op haar horoscoop waar we natuurlijk wel wat uitgesproken standen in mogen verwachten. Het is bepaald niet een standaardleven wat zij leidt, het  is haar positie, haar functie die alles bepalend is. Vrijwel alles wat in haar leven gebeurt,wordt gedicteerd door de rol die zij geacht wordt te spelen, al is dat voor haar als prinses nu natuurlijk wel minder dan toen zij nog koningin was.  Een korte blik op haar radix stelt niet te teleur, een opvallende samenballing  van planeten maakt direct duidelijk dat dit een leven zal zijn met een zeer sterke focus, klik op de onderstaande link om de radix van prinses Beatrix van Oranje-Nassau te kunnen bekijken.

PRINSES BEATRIX

Er staan maar liefst 4 planeten vlak bij elkaar, samengeperst binnen twee graden in het elfde huis. Dat is niet iets wat je vaak ziet, al zal zij deze constellatie delen met een aantal mensen die min of meer rond dezelfde tijd zijn geboren. Het zou natuurlijk erg leuk zijn om de levens van die mensen met dat van Beatrix te vergelijken, maar we kunnen zonder meer zeggen dat er ook bij die mensen een sterke focus in het leven zal zijn geweest. Natuurlijk verspringt de horoscoop van minuut tot minuut, vooral de hoeken en daardoor ook de zo belangrijke planeetpunten zijn uitermate individueel zoals we zullen zien . Een ding is echter direct duidelijk in de radix van Beatrix, Saturnus en alles waar hij voor staat zal een enorme grote rol spelen, want  Saturnus is de dispositor van de vier planeten in het elfde huis.

Nu heeft het elfde huis niet alleen te maken met vrienden, het is ook een huis dat verbonden is met het werk , het geeft de vruchten van de arbeid aan en ook wat je krijgt vanwege je functie. Die nadruk lijkt me duidelijk ,en ook de betekenis van het elfde huis als dat van de raadgevers en de degenen die je ondersteunen bij het uitoefenen van je functie is helder. Deze planeten beschrijven de hofhouding. Alles in het elfde huis wordt gedomineerd door de Zon want die maakt de andere drie planeten combust, wat logisch is want het draait allemaal om de majesteit. Dat de Zon essentieel zo zwak is in Waterman is al even logisch, het is een koningschap wat van zijn essentie is ontdaan, het brengt geen echte macht met zich mee.  De zo dominerende  Saturnus spreekt ook boekdelen, hij is de heerser van het tiende huis van de publieke functie.

Weer komt bij Saturnus de essentiële zwakte terug, Heer 10 staat in zijn val in het twaalfde huis!  Heer 1 Mars, het meest uitgesproken Beatrix zelf, is wel essentieel sterk en zij is de dispositor van heer 10, zij beheerst haar publieke rol.  Saturnus / Heer 10 zelf heeft weer heel sterke verbinding met de Zon van de majesteit die de zo  zichtbare planeten in het elfde huis domineert. Deze Zon staat in het teken waar Saturnus heerst en Saturnus staat in het teken waar de Zon zijn verhoging heeft  en er is een zeer sterke wederzijdse receptie tussen  Heer 10 en de Zon wat natuurlijk zo is, zij was de koningin. De horoscoop zegt simpelweg dat zij als persoon  zal verdwijnen (Mars Heer 1 in huis 12) ten faveure van een alles overheersende publieke activiteit (Saturnus in receptie met de Zon) waaruit de essentie is weg genomen (Zon in vernietiging en Heer 10 in val). Zeer opvallende standen voor  een uitzonderlijk leven, maar niet echt benijdenswaardig.

In de horoscoop heeft de Maan de Zon bijna bereikt, de Zon is de koning, de Maan is het volk , een illustratie van de situatie. Dat wil dan ook zeggen dat zowel het Pars Fortunae, het Punt van de Maan en  het Punt van de Zon zich op de ascendant bevinden wat in feite de betekenis van Nieuwe Maan herhaalt. Deze  twee planeetpunten  geven de essentie van de energie van Zon en Maan, maar wat de aandacht trekt is het Jupiter-punt  dat op die constellatie in het elfde huis staat. Dat is de essentie van de Jupiter-energie en op dit punt wordt “ om niet”overvloedig gegeven.  Dat klopt wel heel scherp . Het is niet om enige verdienste dat zij deze positie (Zon) bekleedt, maar vanwege de familie-afkomst  (Maan als Heer 4)  waardoor ze ook nog eens steenrijk is. Venus is Heer 2 van geld, Jupiter de algemene significator van rijkdom en hier staat de Jupiter-essentie bovenop! Dit Jupiter verschuift heel snel, dus is  dit heel erg persoonlijk. Vijf minuten later is die invloed al minder en dit maakt een radix zo sterk individueel. Wat ook op valt is Heer 3 van de routine-activiteiten, die prominent in het tiende huis van het beroep staat: veel plichtplegingen.

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *