De afgelopen week volgden de ontwikkelingen in Rusland zich in hoog tempo op. Het huurlingenleger Wagner bezette de stad Rostov in het zuiden van het land en rukte daarna bijna ongehinderd op richting Moskou. Op 200 kilometer van Moskou werd de opmars gestopt en Wagner vertrok weer uit Rostov. Er is een deal gesloten met de huurlingen, maar het is onduidelijk wat dat precies inhoudt, wel is duidelijk dat de situatie instabieler is geworden en dat het gezag van Poetin verzwakt is. Het Poetin-regime is gebaseerd op een verdeel-en-heers politiek tussen diverse krachten in het land, waaronder meerdere milities, en dat brengt natuurlijk risico’s met zich mee.

Terebellum

De progressies in de horoscoop van Rusland weerspiegelen de situatie, ze  blijven nog zeker een jaar uitermate gespannen. De primaire Ascendant staat in oppositie met Saturnus en Pluto en beweegt het komende jaar naar de ster Terebellum toe. Terebellum is een van de sterren van het noodlot dat zich voltrekt, dus voorlopig zal de situatie nog niet verbeteren, integendeel. De horoscoop van Rusland waarvan we uitgaan is die van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter van 23 Juli 1444, 6:01  LMT, Asc 2.12 Leeuw (Asc conjunct de imperiumster Regulus!).

De Gifbeker

Op basis van deze mundane radix van Rusland kunnen niet alleen progressies worden berekend maar ook solaren en Rusand krijgt dus eind volgende maand dus een nieuwe solaar! Het is natuurlijk uitermate interessant deze te bekijken. In de aflopende solaar stond de zo belangrijke Maan op de rampenster Algol en dat hebben we gezien, maar hoe ziet de nieuwe solaar eruit?

Al Sarfah

Dat is niet iets om vrolijk van te worden, het is duidelijk door de hoekbezettingen in deze jaarhoroscoop dat een beslissend moment is aangebroken. De Maan is als Heer 1 een van de belangrijkste huisheren en Heer 1 staat op het laagste, “gevallen” punt van de horoscoop, geen sterke positie. Van daaruit maakt Heer 1 een oppositie met Neptunus – chaos – die dominant op het MC van de regering staat. Dat is nog niet alles want de Maan staat op Labrum, een van de sterren van het noodlot uit de constellatie Beker, ook de Gifbeker die tot op de bodem moet worden leeg gedronken. Het Maanhuis is Al Sarfah, het  vierde en laatste Leeuwhuis, waarin de macht verloren gaat.

Dat ziet er al niet zo fijn uit, maar de Zon het andere Licht staat op de Ascendant in oppositie met Pluto , een herhaling van de primaire directie van de Ascendant!  Het zal duidelijk zijn dat een confrontaie met de Heer van de Onderwereld niet veel goeds kan betekenen. Als we dan de lunaren doorkijken, valt de lunaar van december op, met de Knopenas over de Ascendant/Descendant-as en Pluto op het IC. Wat de solaar aan geeft, zal deze winter dus tot een climax komen.             

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *