De afgelopen weken zijn op deze blog diverse soorten mundane horoscopen besproken die betrekking hadden op Nederland. Er is gekeken naar de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter uit 1563 met de daarvan afgeleide solaar, progressies en lunaar. Ook kwam een tweede  “lijn” van mundane horoscopen aan de orde, wat je het “spel van de Lichten” zou kunnen noemen, de horoscopen van Volle Maan en Nieuwe Maan, de zogeheten lunaties en van de speciale super-lunaties die op de Knopenas vallen, de eclipsen. Deze twee mundane lijnen lieten steeds weer meer dan normale spanningen zien, vooral in het begin van deze winter al is het heel moeilijk om te zeggen wat dat nu precies betekent. Desalniettemin is het altijd heel belangrijk om  te proberen tot een controleerbare voorspelling te komen, in alle soorten van astrologie omdat alleen dat een echte, objectieve toetssteen is.

De Ramingres

Daarom kijken we deze week naar een derde mundane “lijn” die van de ingresshoroscopen. Ingress wil niet meer zeggen dan “binnengaan” en dat duidt meestal op het binnengaan van de Zon in het teken Ram wat astrologisch het begin van het jaar markeert. Er zijn echter ook, voor de verfijning van mundane analyses, ingressen op kleinere schaal bijvoorbeeld de winteringress als de Zon de Steenbok in gaat en zelfs tekeningressen die dus geldig zijn voor ongeveer een maand. Deze week zullen we kijken naar de Ramingress die geldig is tot aan maart dit jaar (tot aan de volgende Ramingress dus) want als er iets van belang zal gebeuren dat echt de normale gang van zaken overstijgt, dan moet dat ook in deze jaarhoroscoop zichtbaar zijn. Je kunt de Ramingress vergelijken met een solaar, klik op de onderstaande link om de Ramigress van Nederland te kunnen zien.

INGRESS 2013

Het is altijd belangrijk om alle technieken te gebruiken bij het duiden van een ingress dus ook vaste sterren en spiegelpunten of anstiscia anders zijn er al snel dingen die je ontgaan. Zo ook in deze ingress die op het eerste gezicht vrij “rustig”‘ lijkt, er staan geen malefics of rampzalige vaste sterren zoals Algol of de Zuidschaal op de Lichten of de hoeken, al trekt de zeer venijnige Jupiter in vernietiging op cusp 12 van verborgen of subversieve actviteiten wel de aandacht. Deze Jupiter heeft omdat hij in Tweelingen in vernietiging is geen positieve invloed meer, hij is een “accidentele malefic”. Deze negatieve werking van Jupiter krijgt wel de volle kracht mee van de koninklijke ster Aldebaran het machtige en intens rode Linkeroog van de Stier. Zoals de martiale  kleur van deze ster al laat zien is dit  meestal geen vreedzame invloed, de stier is ook een woest beest. In het bekende boek van Vivian Robson over de vaste sterren wordt als trefwoord genoemd: veel militair succes. Dit ziet er, zeker op cusp 12 al niet goed uit maar via antiscion of spiegelpunt komt deze nare Jupiter op de ascendant het meest prominente  punt in de hele horoscoop!

Dat is toch verontrustend en de andere standen in de ingress vullen dit aan. De Maan heer 1 – Nederland dit jaar – is essentieel sterk in eigen teken maar staat in het zeer verzwakkende twaalfde huis en driehoek Saturnus heer 8 van de dood in de ingress en met Mercurius heer 12 vernietigd en in val in Vissen vormt dit geheel een nogal zorgwekkende grote driehoek. De rol van Mercurius wordt nog eens benadrukt doordat het Pars Fortunae, het Punt van het Lot via antiscion op Mercurius valt. Saturnus heer 8 is bovendien in zeer sterk wederzijdse negatieve receptie met de Maan, heer 8 zal het land nadrukkelijk schaden en deze Saturnus staat weer in oppositie met Mars uit de radix van Nederland (zie vorige blogs), de Grote Conjunctie uit 1563.  Daar komt nog eens bij dat de ascendant van de ingress precies op de altijd pijnlijke Zuidknoop van deze Grote Conjunctie staat.  Om het goed te kunnen vergelijken is via de link hieronder nog een keer de oer-horoscoop van Nederland te zien.

OERGC NEDERLAND

Al met al kan worden geconcludeerd dat deze derde “lijn” van ingresshoroscopen meer dan een normale dosis spanning laat zien voor Nederland. Maar het blijft nog altijd de vraag op welke schaal we dit moeten duiden, is dit iets wat veel schade zal veroorzaken of zijn het gewoon de laatste loodjes van de economische crisis? In de post van volgende week zal geprobeerd worden de onmiskenbare spanning op de juiste schaal te plaatsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *