Bij het duiden van het solaren is het uiterst belangrijk om te denken vanuit het beroemde perspectief van de hofastroloog. Het grote kenmerk van de hofastroloog is dat hij al zijn aandacht aan een persoon en diens familie kan schenken, dat hij deze familie jarenlang kan volgen en dat hij alle informatie krijgt die hij nodig heeft. Natuurlijk zijn deze omstandigheden voor de beroepsastroloog in onze tijd niet te realiseren, maar het laat wel zien dat een effectieve voorspelling alleen maar kan worden gedaan met behulp van kennis van het leven van de klant. Je kunt wel duidelijke aanwijzingen voor een huwelijk of een relatie zien, maar als de klant 92 is of een monnik is (of allebei), dan zijn die aanwijzingen natuurlijk anders te interpreteren dan als het om een vrijgezel van 25 gaat. De duiding van de horoscoop wordt hoe dan ook gedaan “in context” maar dat neemt niet weg dat je  wel een aantal belangrijke dingen in een horoscoop in algemene termen ook zonder kennis van het leven kunt aflezen. In de horoscoop van onze nieuwe koningin kun je bijvoorbeeld op basis van de Zon-heer1 conjunctie zeggen dat ze een sterke verbinding zal hebben in haar leven met een machtige figuur (Zon) wat haar zal overheersen (heer 1 combust) en waar een sterk negatief aspect aan zit van schone schijn en glamour waarin ze zich zal verliezen (Algol).Dat ze koningin van Nederland  zou worden dat is niet zo af te lezen, dat is de contextkennis die je nodig heb om de duiding  specifieker te maken.

Bij de duiding van solaren gaat het net zo, als voorbeeld kun je solaar van Maxima nemen van het jaar 2001 waaronder het huwelijk met Willem-Alexander werd gesloten.  Klik op de onderstaande link om de solaarhoroscoop te zien.

SOLAARHUWELIJKMAX

Het perspectief is dat je al weet dat Maxima zal trouwen met WA alleen weet je nog niet wanneer. Met die kennis kijk je de solaren van 1999 tot 2003 door en als je een passende solaar tegen komt dan weet dat er in dat jaar zal worden getrouwd. Wat je mag verwachten in de solaar van zo’n belangrijk keerpunt is een benadrukking van de knopenas, een planeet of een hoek op een krachtige vaste ster en vooral passende planeten op de hoeken. De solaar van het huwelijksjaar springt er direct uit solaarheren 1 en 7, staan conjunct op het IC van dynastie en familie op een krachtige succesvolle vaste ster van de eerste magnitude Rigel, de Voet van de Jager. De Maan radixheer 7 van huwelijk staat vierkant op deze conjunctie en het Pars Fortunae geprojecteerd met de radixboog staat op het MC wat laat zien dat haar zielsinteresse (PF) dat jaar bij haar positie is. Ook de knopenas is actief deze staat via antiscion (posities gespiegeld rond de as 0 ° Steenbok / 0° Kreeft) op de MC/IC-as van de solaar. Bij de duiding van antiscia neem je  een orb van twee tot drie graden en je kijkt alleen naar conjunctie en opposities, antiscia zijn erg belangrijk je kunt ze niet weglaten zonder relevante informatie te verliezen.

Dezelfde benadering kan worden toegepast op de solaren rond de troonsbestijging, we weten dan al dat het in de lucht hangt en we zouden natuurlijk als hofastroloog de horoscoop van Beatrix al hebben doorgespit. In de solaar van Maxima waaronder het jaar valt dat ze voor het eerst haar nieuwe rol als koningin vervulde, de solaar van 2013, is de verandering goed zichtbaar. De expansieve Noordknoop staat zeer opvallend bovenop het MC van de solaar conjunct het Pars Fortunae (projectie met radixboog!) op de Zuidschaal, een van de sterren uit de koninklijke superelite. De positie van de Maan, die altijd wat extra aandacht verdient in een solaar omdat de Maan het Licht is dat niet automatisch op dezelfde plaats staat als in radix, maakt een op  vierkant de MC/IC-as vanaf de descendant. Dat is natuurlijk heel passend voor een verandering in positie die zo sterk met de partner te maken heeft.

Ja het is waar, strikt genomen valt de inhuldiging van koning Willem-Alexander nog net onder de vorige solaar. Maar dat laat zien dat je je gezonde verstand moet gebruiken en solaren ook altijd als serie moet beoordelen. De grote verandering in haar leven kreeg natuurlijk pas echt beslag in dit jaar  vlak na de inhuldiging, wat ook weer laat zien hoe belangrijk kennis van de context is.

Klik op de onderstaande link om de solaar 2013 van Maxima te zien.

SOLAARMAXIMA

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *