Het was afgelopen week 20 jaar geleden dat een van de meest gruwelijke en onthutsende gebeurtenissen in de moderne geschiedenis begon, de grootschalige moordpartij in Ruanda. De hel barstte daar los op 6 april 1994, de ene bevolkingsgroep slachtte, voornamelijk met machetes als wapens, de andere bevolkingsgroep genadeloos af. De internationale gemeenschap stond er bij en keek er naar de VN bleek weer eens voornamelijk een tandeloze praatgroep, niet in staat tot enige effectieve actie. De wonden die deze genocide heeft geslagen zijn nog altijd niet geheeld en het zal nog wel een generatie duren voor er echt weer enig vertrouwen kan terugkomen.

Welke radix?

In de horoscopen die betrekking hebben op Ruanda is deze gruwelijke episode ook goed te zien, het potentieel voor zo’n onthutsende grootschalige slachting moet ook zichtbaar zijn in de horoscoop die als radix (Latijn voor wortel) voor het land kan dienen. Maar welke horoscoop nemen we, het moment dat het land zich onafhankelijk verklaarde, dat het juridisch de onafhankelijkheid kreeg of misschien de Grote Conjunctie (GC) van Saturnus en Jupiter die vooraf ging aan de onafhankelijkheid? De GC is voor een pas in moderne tijden ontstaan jong land als Ruanda ongeschikt omdat er in onze tijd om de haverklap nieuwe landen bij komen. Een GC kun je alleen als radix gebruiken voor een robuust land dat als het ware organisch is gegroeid en al eeuwen en eeuwen min of meer als eenheid bestaat bijvoorbeeld voor Polen kun je een GC uit de achtste eeuw als radix gebruiken. Voor Ruanda zouden de horoscoop van het uitroepen van de onafhankelijkheid of de “De Jure”‘ horoscoop ((juridische onafhankelijkheid) veel geschikter zijn.Tussen die horoscopen zit een jaar verschil maar een korte blik op deze beide mogelijke radixen laat direct zien dat de “de jure”‘ radix de juiste is en niet zoals je misschien zou denken het meer spontane moment van het uitroepen van de onafhankelijkheid.

RUANDARADIX

Het doet altijd een beetje kunstmatig aan zo’n “de jure” moment omdat het vaak op twaalf uur ’s nachts valt. Maar toch werkt de bovenstaande radix prima (klik op de link hierboven om de horoscoop te zien), het potentieel voor gruwelijkheden wordt helder aangegeven door heer 1, Mars, de geweldsplaneet op zijn gevaarlijkst in vernietiging boven op de genadeloze koppensneller Algol! Deze uitermate gevaarlijke Mars, heer 1 en heer 8 van de dood, die op zich zelf al te vrezen zou zijn, staat via antiscion nog eens op de Noordknoop, die hem veel meer kracht geeft. Het zal duidelijk zijn welke belangrijke rol een goede electie-astroloog had kunnen vervullen, als het moment van de onafhankelijkheid twee weken was verschoven, was het niet tot deze grootschalige genocide gekomen. Maar zoals altijd geldt: er is geen “als”‘ de dingen zijn gegaan zoals ze zijn gegaan.

RUANDASOLAAR

In de solaar van het genocidejaar staat, het is niet te missen, Venus solaarheer 1 exact op deze uiterst gevaarlijke Mars in het solaarhuis 8 van de dood, zeer sterk benadrukt door de oppositie met de solaar-Maan. Als het Licht dat niet automatisch op dezelfde plaats valt, is de Maan altijd speciale aandacht waard in de solaar, net als de Zon in de lunaar. De opvallende Jupiter is in de radix heer 12 van chaos en zelfdestructie en valt op de descendant, waar de ster Vindemiatrix staat, de Tovenaarsleerling, die duivelse krachten op roept die niet meer te beheersen zijn.

RUANDAPROGRESSIES

De progressies herhalen de uitgesproken spanningen in de solaar ook dat is niet te missen! De progressieve MC/IC -as loopt over de altijd extreme Knopenas met Saturnus conjunct waar de Zon in oppositie mee staat op de crisiszone rond Praesepe (6-9 Leeuw) de “uitwaseming van opeengestapelde lijken”! De snelle progressieve factoren de Maan en het Pars Fortunae maken het plaatje af , de Maan staat vierkant radix- Mars op Algol, het PF staat er bovenop.

RUANDALUNAAR

De lunaar van de maand dat de hel losbrak heeft de Maan op de IC/MC-as, een teken dat het potentieel voor dat jaar los zal komen, Venus lunaarheer 8 van de dood in vernietiging staat in lunaarhuis 1, de lunaar- Zon staat op de ascendant (weer een teken dat er iets zal gebeuren) en de Zuidknoop valt op de radix-Mars. Ook Pluto die in de klassieke astrologie als krachtige extra factor mag meedoen, doet een duit in het zakje, de heerser van de onderwereld loopt in oppositie met de “genocide-Mars”. Het is belangrijk de buitenplaneten niet een te grote rol te geven, maar even belangrijk is het hun posities in de duiding wel mee te nemen. Want soms geven ze verhelderende informatie die het duiden makkelijker maakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *