We onderbreken de duiding van de horoscopen van Nederland deze week om te kijken naar de horoscoop van president Kennedy, de moord op Kennedy werd vorige week herdacht. Het is inmiddels 50 jaar geleden dat deze dramatische gebeurtenis, die nog steeds met mysterie omgeven is, zich af speelde. De familie-Kennedy is zo’n beetje de koninklijke familie van Amerika en nog altijd roept de naam alleen al bij mensen zeer positieve gevoelens op van hoop op een gouden toekomst. Dat is volstrekt onterecht want de familie bestaat voornamelijk uit onbetrouwbare schuins marcherende gevaarlijke gekken waarmee  je maar beter niet van doen kan hebben. Maar goed daar gaat het hier niet over, mensen zien graag in politici en leiders iets wat ze willen zien en dat heeft vaak niet zo heel veel met werkelijke capaciteiten of prestaties te maken. Ook Silvio Berlusconi is daar een goed voorbeeld van , hij heeft uiteindelijk vrij weinig kunnen realiseren van wat hij beloofde, terwijl hij zo lang aan de macht is geweest.

Goed terug naar John Fitzgerald Kennedy wiens grootste wapenfeit, waardoor hij nooit zal worden vergeten, was dat hij vermoord werd. In de horoscoop van Kennedy wordt de dramatische manier waarop dit gebeurde duidelijk aangegeven door de “dodende planeet” de anareta, dit is Mars in vernietiging die pal op cusp 8 staat. Deze anareta beschrijft helder de omstandigheden rond het sterven, een nare vernietigde Mars kan natuurlijk heel goed een moord zijn en Mars staat conjunct Mercurius heer 12 van geheimen wat ook heel toepasselijk is. Klik op de onderstaande link om de horoscoop van Kennedy te zien ( door technische problemen waren in de vorige post de horoscopen niet goed zichtbaar, deze problemen zijn inmiddels verholpen).

KENNEDY

Wat verder direct op valt in de horoscoop is de dominante Saturnus in vernietiging die vlakbij het MC op de zeer krachtige vaste ster Procyon staat die veel succes kan schenken. Ook vlakbij staat de koninklijke Pollux, uit de Tweelingen, zo sterk verbonden met het thema broers waarvan er een wordt gedood, wat ook toepasselijk is. Of dat nog niet genoeg is, valt de Zon de algemene significator van koningen die op de koninklijke Aldebaran staat, via antiscion pal op het MC! Dat is een zeer opmerkelijke concentratie van zeer krachtige vaste sterren rond het MC: Procyon, Pollux en op een indirecte manier ook Aldebaran, een planeet neemt namelijk altijd de werking van de ster waarop hij staat mee naar zijn antiscion-positie. Deze drie sterren zijn niet alleen heel krachtig ze zijn ook alle drie erg martiaal en gewelddadig, het was ook Kennedy die de rampzalige inzet van troepen in Vietnam flink uitbreidde. De concentratie van sterren op het MC zou  al genoeg zijn voor aardig wat bekendheid, op de ascendant staat ook nog eens Spica, weer een koninklijke ster die vaak charisma  en een onverwacht hoge positie schenkt.

Er wordt ook vaak van Spica gezegd dat het een beschermende ster is die voor een goede afloop zorgt en dat kun je bepaald niet zeggen hier. Dat laat weer eens zien dat je iets nooit kunt duiden buiten de context van de rest van de horoscoop als er groot gevaar of geweld wordt aangegeven zoals hier, kan ook Spica de zaak niet redden. Die vernietigde Saturnus die zo opvallend in het tiende huis staat wijst onder meer op het belang van de familie-achtergrond in de loopbaan, de Kennedy-glamour. Het wijst er ook op dat het thuis niet echt gezellig was, Saturnus is heer 4 en maakt een sextiel met Jupiter die weer op de kwaadaardige Algol staat. Het is inderdaad zo dat het in huize-Kennedy een nogal ongelukkig zooitje was en dat veel ondergeschikt werd gemaakt aan de alles overheersende politieke ambities. Dat dit voor Kennedy een belangrijk thema was zie je aan zijn Pars Fortunae (zijn zielsbetrokkenheid) die in het vierde huis van de familiewortel staat in oppositie met heer 4.

Nog zonder te kijken naar de prenatale horoscopen zie je Kenndey’s  roem duidelijk afgetekend vooral door de krachtige vaste sterren rond de hoeken. Ook heel wat  klassieke astrologen betrekken nog steeds de sterren niet bij hun duiding of gebruiken het zeer inferieure en onlogische paraansysteem en dat is een beetje fietsen op een wiel en waarom zou je dat doen? Keer op keer blijkt dat je wezenlijke zaken mist als je de sterren niet als integraal onderdeel van je duiding gebruikt, hoe zou je hier anders Kennedy’s roem kunnen aflezen?

SOLAARMOORD

Maar ook bij het voorspellen zijn de sterren cruciaal en hier zie je heel duidelijk hoe een hofastroloog in het verleden werkte. Hij zou de gewelddadige standen in de radix hebben gezien en zou dus goed opletten wanneer deze geactiveerd zouden worden, natuurlijk tegen de achtergrond van de concrete situatie waarin de vorst zich bevond. Als president loop je sowieso meer gevaar en als je dan een solaar ziet komen met solaarheer 8 van de dood op de descendant op die moorddadige Mars uit de radix en op de Mercurius-Jupiter conjunctie op Algol in het achtste huis van de radix, dan weet je dat het gevaarlijk wordt (klik op de onderstaande link om de solaar te zien). De progressies worden hier niet getoond maar die zijn even helder: de Maan loopt over de radix -Zon in huis 8  (radicale ommekeer) en de Asc/Desc -as staat op ja hoor: Algol.

SOLAARMOORD

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *