Ongeveer 80% van het nieuws gaat tegenwoordig over conflicten of gebeurtenissen die op een of andere manier met de Islam of met moslims te maken hebben. Egypte, Irak, Afghanistan, Mali, Jemen, Turkije, Iran, Palestina, het houdt niet op. Ook in het binnenland zijn er regelmatig strubbelingen, al hebben die gelukkig een veel minder gewelddadig karakter. Deze conflicten zijn een uitdrukking van een strijd tegen het modernistische, liberale en materialistische Westen dat steeds verder oprukt in de wereld, ook in de islamitische landen en waartegen het verzet dus intensiveert. Het Verre Oosten, India en Afrika bezuiden de Sahara lijken de westerse geest te accepteren althans gedeeltelijk, het is vooral de Islam die weerstand biedt. Dat is wel begrijpelijk de Islam is de jongste, meest frisse en strijdbare wereldreligie en zeer gericht op de organisatie van het maatschappelijk leven door traditionele religieuze regels en wetten. Dat botst natuurlijk enorm met de pragmatische en liberale Westerse geest waarin alles voornamelijk praktisch op basis van geld en productie wordt georganiseerd.

Astrologisch is het de al veel op deze blog besproken overgang van de Grote Conjuncties van Saturnus en Jupiter naar de luchttekens die deze grote veranderingen in gang zet, het is een soort definitieve export van de Verlichting in al zijn aspecten naar de rest van de wereld. Maar ook de horoscopen van de diverse betrokken landen laten de nodige spanningen zien zoals bijvoorbeeld de horoscoop van Egypte, die berekend is voor het moment dat het land  juridisch gezien zijn onafhankelijkheid kreeg. Klik op de onderstaande link om de horoscoop van Egypte te zien.

EGYPTE

Het is wel heel passend dat een land dat voornamelijk bekend is door zijn verleden een sterke verhoogde retrograde Saturnus als heer 2 (inkomsten uit toerisme) op het MC conjunct de Noordknoop heeft staan. Maar natuurlijk zegt dat ook iets meer het wijst op een machtige rol van oude dingen en van tradities, die op uiterst gespannen voet staan met de lustvolle vernietigde Venus op het IC. Venus is heer 10  en is de dispositor van Saturnus dus zal een moderniserende regering (heer 10) uiteindelijk de overhand krijgen over de traditie. Dat religie een zeer grote rol speelt is te zien aan het antiscion van de Zon heer 9 dat pal op Saturnus op het MC staat. In het twaalfde huis van verborgenheid staat Mars het leger op de zeer krachtige koninklijke ster Antares, Mars maakt aspecten op de planeten in het tiende  huis en zal dus  achter de schermen wel degelijk invloed kunnen uitoefenen.

Het is duidelijk dat de voornaamste spanningsas  in de horoscoop de Venus-Saturnus oppositie over het IC/MC is, als deze wordt geactiveerd door progressies en solaar, is er gedonder. De progressies laten dat direct zien, de progressieve Asc/Desc-as beweegt zich met de Knopenas over de spanningsas in de radix, een zeer uitgesproken beeld. Een geactiveerde Knopenas, op welke manier dan ook, duidt altijd op diepgaande veranderingen, op een ommekeer zowel in het “leven” van landen als in het leven van personen. In dit geval beweegt de progressieve Asc / Desc-as zich tussen de radicale Knoop en de progressieve Knoop wat op een langere periode van ommekeer wijst, het zal allemaal weer echt stabiliseren als de progressieve Asc de radicale Noodknoop is gepasseerd.

PROGRESSIES EGYPTE

 

Voor de duiding van wat er binnen dat langere proces op jaarschaal gebeurt, is de solaar het geschikte instrument. De solaar laat onmiddellijk zien dat het idee om de buitenplaneten in de klassieke astrologie op te nemen als een krachtig soort vaste sterren wel degelijk hout snijdt. Want op de ascendant staat de confronterende Pluto die we in zijn rol als sterachtige factor beter Hades kunnen noemen zodat het onderscheid met zijn rol als “planeet” duidelijk is. Maar ook zonder te kijken naar Hades zou de solaar nogal verontrustend zijn geweest, want de spanningsas in de radix wordt door de solaar nadrukkelijk geactiveerd. Mars het leger is net in zijn volle kracht gekomen in zijn eigen teken Ram en staat precies op de Venus/Saturnus oppositie in de radix van Egypte. Jupiter heer 1 in de radix en dus Egypte ook in de solaar, staat op de woeste martiale Aldebaran het Rode Oog van de Stier in oppositie met Mars in de radix op Antares. Overal Mars, Mars, Mars!

In de solaar heeft die zo belangrijke Mars via negatieve receptie een enorme hekel aan de retrograde Saturnus. Dit is de aanduider van Morsi en zijn Moslimbroeders die op de terugtocht (retrogradegang) zijn en ondanks hun verkiezingswinst (positie in het tiende huis) geen kans maken tegen het leger Mars dat sterk staat (in Ram), Morsi weg wil hebben (negatieve receptie) en ook de macht heeft om hem te verwijderen (Mars als dispositor van Saturnus). Het volk (Maan) vindt het prachtig want ook zij haten  de traditionele Morsi (negatieve receptie met Saturnus vanuit Ram) en zij houden van het leger (Maan in Mars-teken). De solaar geeft een duidelijk beeld van de machtsverhoudingen en gebeurtenissen maar om dat te kunnen duiden moet je wel weten welke planeet welke partij aangeeft.

Klik op de onderstaande  link om de solaar te zien.

SOLAAR EGYPTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *