Even vooraf:nu de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter echt bijna vol is (op 22 december) , mogen we nog een crisispiek verwachten, vandaar de strengere Corona-maatregelen in vele delen van Europa, in het nieuwe jaar zijn alle spanningsconjuncties voorbij en zal het gaan geleidelijk gaan wegebben. Half maart is in Nederland de normalisering te verwachten.

De val van Biden?

Deze week zullen we doorgaan met het bekijken van de voorspellingen die gedaan kunnen worden over het verloop van het presidentschap van Joe Biden. Vorige week werden de lunaren geduid die op basis van de te verwachten tijd van zijn inauguratie konden worden gemaakt, daaruit kwam november 2021 te voorschijn als een periode van zeer grote spanningen. Nu is de vraag of de tertiaire directies die berekend kunnen worden op basis van de inauguratiehoroscoop ook problemen laten zien in die maand. Het uitgangspunt is daarbij wel dat de de hele ceremonie inderdaad plaats vindt op het geplande tijdstip om 12:00 op 20 januari.    

Snelheid

De tertiaire directies zijn simpel te maken op basis van de sleutel 1 dag = 1 maand (met een maand van 28 dagen, wat overeenstemt met de astronomisch/astrologische realiteit.) Dat wil zeggen dat om de directies van oktober/november te berekenen de inauguratiehoroscoop 9 á 10 dagen vooruit gespoeld moet worden, dus berekend voor de datum 29/30 januari.  Daarbij moet er goed onderscheid gemaakt worden tussen de drie langzame factoren Asc, MC en de Zon en de veel snellere directieve factoren de Maan, Pars Fortunae (het Pars van de Maan) en het Pars Solis (het Pars van de Zon). Van de snelle factoren  wordt de ruimere beweging bekeken (voor de Maan rond de 13 graden in een maand = 1 dag).

Dat levert de bovenstaande tertiaire directies op voor oktober/november 2021. Het eerste wat op valt is natuurlijk dat de Asc op super-malefic Algol komt en daarmee de crisiszone in gaat die zich uit strekt tot Aldebaran op 10 Tweelingen. Toch moet dit  wel met enige terughoudenheid geduid worden want omdat de inauguratie meestal op dezelfde datum op hetzelfde tijdstip in Washington plaats vindt, is dit voor ieder presidentschap zo. Iedere inauguratiehoroscoop met deze Ascendant heeft deze Algol-stand in november van het inauguratiejaar. Wat niet automatisch hetzelfde is, is dat de MC-Saturnus conjunctie via antiscion (spiegelpunt) in oppositie komt met die Algoldirectie van de Ascendant! Saturnus is in de inauguratie de uiterst belangrijke Heer 10.

De Vereffenaar

Venus is Heer 1 en dus ook een van de belangrijkste huisheren en beweegt zich over de overweldigende Pluto en de noodlotsster Terebellum, die op het inauguratie-MC staan. De Zon van het leiderschap komt conjunct Jupiter te staan die in de inauguratie Heer 8 van het einde is. Het snelle Pars Fortunae beweegt zich over Antares, het martiaal-rode Hart van de Schorpioen die het einde van de cyclus aangeeft. Het even snelle Pars Solis – de Zonne-essentie, niet onbelangrijk voor een president – gaat over de bikkelharde Zuidschaal –“de Vereffenaar”  en komt in oppositie met het inauguratie-Asc. De Maan zelf komt vierkant op de directie van de Asc/Desc -as te staan.   

De tertiaire directies bevestigen dus dat er zich een heel stevig probleem zal voordoen voor Biden in november 2021 ( Wordt hij ziek of sterft hij?). En als we helemaal creatief worden en ook maand-profecties gaan tellen vanuit het eerste huis van de inauguratiehoroscoop (het eerste huis staat dan voor 20 januari tot 20 februari, het tweede huis voor 20 februari  tot 20 maart enzovoort), zijn we in november in het tiende huis waar Pluto bovenop de cusp staat! Hoe we ook kijken, de conclusie dat november zeer problematisch zal zijn voor Joe Biden, lijkt onontkoombaar.  

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *