Zoals we de afgelopen twee jaar op deze blog meerdere malen hebben voorspeld, zal Donald Trump het Witte Huis moeten verlaten. Hij is niet herkozen en dat zal extra pijn doen omdat het niet zo heel vaak gebeurt dat een zittende president moet vertrekken. De correcte voorspelling werd gedaan met behulp van verschillende technieken maar een van de beste, als het gaat om een strijd tussen twee kandidaten, is de duiding van de lunaren. De horoscoop van de maand dat je niet herkozen wordt, moet er wel pijnlijk uitzien. Zo was dat ook bij Trump, in zijn lunaar van deze maand  stond de Zuidknoop ( pijnlijke beperking) conjunct de Maan (het volk) op de Ascendant, hij verliest de gunst van het volk.  

Maar ook andere technieken lieten zien dat het een ongunstige tijd is voor Trump. Zo loopt de directie van zijn MC over de progressieve Saturnus die vernietigd is in Leeuw, dat wil zeggen dat er iets pijnlijks en beperkends zal gebeuren. Ook Trump’s Firdar ziet er veel minder uit dan vier jaar geleden, toen heerste de expansieve Noordknoop conjunct de Zon / Heer 1 over de Firdar, nu is het de beperkende Zuidknoop waarop in zijn radix de Maan staat. Deze Maan is deel van een  Maansverduistering en het Licht dat uit zal gaan wordt dus in de Firdaria benadrukt.

Het Schorpioenshart

Het is uitermate leerzaam om te zien dat de directie van het MC bij concurrent Biden over Antares beweegt en Antares is de Doodsster die cycli beëindigt. Hieraan zie je hoe belangrijk context is. Want Antares is het grimmige Hart van de Schorpioen, het beest dat de succesvolle, arrogante Jager Orion, die zich zelf onoverwinnelijk waant, dood steekt. Dat er in deze situatie zo’n Orion was, behoeft  geen commentaar, en dan werkt het verhaal zo uit. Omdat Trump zo overtuigend de Orion-rol nam, werd Biden de Schorpioen.  Al deze voorspellingen en analyses werden gedaan op deze blog ruim voor de verkiezingen, de eerste voorspelling van het verlies van Trump werd  twee jaar geleden gedaan op basis van zijn lunaar in de verkiezingsmaand, toen zijn uitdager nog niet eens bekend was.   

Tertiar

Er bestaat nog een methode om een voorspelling te doen op maand-niveau, de tertiare directies, die werken op basis van de sleutel 1 dag = 1 maand. Zoals bekend is de sleutel voor de secundaire progressies 1 dag = 1 jaar en de tertaire directies worden net zo geduid als de secundaire progressies maar dan op deze maandschaal. Dat ziet er voor Trump deze maand zo uit, klik op de download-knop hieronder om de tertaire directies te kunnen bekijken. Realiseer je goed dat dit geen horoscoop is, maar alleen een beeld van (tertaire) standen! Voor de technici:  in de berekening wordt de duur van een maand op 28 dagen gesteld omdat dat beter overeenkomt met de astrologische realiteit dan de kalendermaand.

Het valt direct op dat de Asc net van teken is gewisseld en dat wil je als Trump niet zien! Het moet immers blijven zoals het is, maar met deze wisseling van teken komt er verandering. De heerser van het teken dat de Asc achter zich laat, is Mars die in de radix van Trump ijzersterk staat, de heerser van het nieuwe teken is Venus, Heer 10 van de baan.  Het is deze Venus die door de tekenovergang wordt geactiveerd en in zijn radix maakt Venus een conjunctie met een vernietigde Saturnus, niet zo fijn. Hij laat ook de positieve Noordknoop achter zich en zijn Pars Fortunae loopt over zijn radix-ascendant in oppositie met de progressieve Mars, wat de strijd aan geeft. Het PF verlaat het teken Leeuw, het is voorbij met de Zonne-rol. Dat het PF over de machtige Regulus loopt kan dat niet compenseren. Op Regulus dreigt altijd het gevaar dat de koning van zijn troon valt omdat hij te blind aan het doordrammen is.    

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *