Kort geleden won Georgia Meloni met haar partij Fratelli d’ Italia, de Broeders van Italië, de verkiezingen daar en ze zal waarschijnlijk de eerste vrouwelijke premier van het land worden.  Ironisch genoeg heeft de eerste vrouw die Italië zal regeren zeer conservatieve denkbeelden, de Fratelli passen in het rijtje partijen wat “radicaal-rechts” wordt genoemd. Daar zit overigens nogal wat variatie in maar ze delen allemaal een sterke weerzin tegen neoliberalisme, globalisering en migratie. Meloni kon de dreiging die begrijpelijkerwijs uit gaat van de grote veranderingen in de wereld voor veel Italianen effectief verwoorden, vlakbij Afrika heeft het land ook heel direct te maken met spanningen rond migratie. Het is interessant om eens een blik te werpen op haar radix.

Een Maanhuis kun je het beste duiden nadat je de hele radix hebt genalyseerd, maar in het geval van Meloni is het zo sprekend dat we er mee beginnen. Haar Manzil is Al Iklil of wel De Kroon, wat slaat op de Kop van de Schorpioen waarin dit Maanhuis valt. Deze nadruk op de Kop laat zien dat het hier vooral om denkbeelden gaat wat door de andere naam voor deze Manzil De Aap nog eens wordt herhaald. De aap word altijd als een heel handig en slim dier gezien, in combinatie met het Schorpioenthema – het doden van de jager Orion – krijg je dus een felle strijd met ideeën. Dat past natuurlijk heel goed, alle trefwoorden bij dit huis hebben te maken met de verdediging van de eigen bezittingen tegen vijanden.

Vaste Aarde

Zo zien we dat het radix-Maanhuis, concreter dan het Zonneteken, het kernverhaal in het leven aangeeft. Rond dat kernverhaal kristalliseert het leven uit en dat het de politiek werd kun je zien aan het tiende huis van Meloni. Daar staat de planeet van de politiek Jupiter die ook nog eens Heer 9 van denkbeelden en visies is, de plaatsing in het teken Stier is al een aanwijzing dat deze denkbeelden niet heel progressief zullen zijn. In de klassieke astrologie is de tekenachtergrond  van een planeet niet alles bepalend, maar de aard van het teken speelt in algemene termen wel in een rol in de duiding. Stier is het Aarde-element in de vaste modus dus dat duidt op vasthoudendheid en traagheid. Deze zeer vaste Jupiter valt ook nog eens via antiscion op de Ascendant dus zal hij zich zeker heel krachtig kunnen manifesteren.

Stationair

Nog duidelijker wordt het conservatisme uitgedrukt door de snelheid van Jupiter van de visie want Jupiter staat stil! Zo boven, zo beneden kun je in feite niet duidelijker illustreren. Nu is het de vraag of de conservatieve soep wel zo heet gegeten zal worden als ze wordt opgediend. Want Jupiter staat op het punt weer direct te worden en dus mee te bewegen, en is in sterke wederzijdse receptie met een verhoogde Venus, de harmonieplaneet in zeer goede  toestand. Venus is Heer 4 van het land maar verbindt toch ook het vermogen om compromissen te sluiten met de politiekplaneet.     

Meer direct persoonlijk heeft Saturnus veel invloed, hij staat in het eerste huis van Meloni en is dus de aanduider van het gedrag. Saturnus is naar zijn aard hard en rigide en staat hier in vernietiging, ze kan de hardheid van het politieke werk wel aan. Weer zien we we hier vasthoudenheid en conservatisme, niet alleen is Saturnus behoudend, hij is ook retrograde en staat in een vast teken. Hij is ook nog eens in sterke wederzijdse receptie met de Zon / Heer 1 , wat hem verbindt met leiderschap. Deze Zon valt ook nog eens op Terebellum een ster van het noodlot wat laat zien dat  leiderschap een hele grote rol in haar leven zal spelen.              

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *