De afgelopen zomer is op verschillende plaatsen aandacht besteed aan de roemruchte ‘’Summer of Love”’ van 1967, met het befaamde Woodstock-festival een van de markante hoogtepunten van de hippie-tijd. De Summer of Love vond plaats in San  Francisco in de wijk Haight-Ashbury, de bakermat van het hippie-dom, waar zich in de zomer van ‘67 een menigte van  meer dan 100.000 jongeren verzamelde om zich tegoed te doen aan de hippie-geneugten van drugs, vrije sex, Oosterse “spiritualiteit” en experimentele kunst en muziek . De jaren ’60 veranderden de Westerse wereld voorgoed, en hoewel de hippies van toen tegenwoordig vooral wat meewarig worden bekeken, was het veel meer dan een jeugdbeweging van voorbijgaande aard. Het was een echt keerpunt, de doorbraak van de popmuziek als zeer dominant cultuurverschijnsel en een bevrijding van al te strikte maatschappelijke normen.

                          

De vraag is hoe we deze ontwikkeling astrologisch kunnen duiden? Omdat het om een belangrijk keerpunt gaat, waarvan de effecten tot op de dag van vandaag zichtbaar zijn, is het een goed idee naar de Grote Conjuncties van Saturnus en Jupiter (GC’s) te kijken. Deze GC’s die eens in de 20 jaar plaats vinden, geven de grote culturele en politieke ontwikkelingen aan en er is een zeer interessant patroon te zien dat duidelijk maakt wat de hippie-tijd in wezen was. Het begint allemaal rond 1840 als de GC’s na 240 jaar in Vuurtekens overgaan naar Aardetekens wat, na een periode van revoluties, leidt tot het ontstaan van de moderne natie-staat en de ontwikkeling van consumentisme en industriële massa-productie (Aarde legt altijd de nadruk op tastbaarheid, stoffelijkheid en opdeling in aparte stukje).

De GC’s blijven natuurlijk lange tijd in Aarde-tekens vallen, ook de GC in 1961, die vooraf ging aan de hippie –jaren, valt nog in Steenbok. Maar de daarop volgende GC van 1980 valt al in een Lucht-teken   en hoewel  die van 2000 nog even “terug”valt in de Stier, kun je de GC van 1961 zien als de laatste ‘’ echte “Aarde-GC , waar een reeks van 6 Aarde GC’s aan vooraf ging. Je ziet hier dus de eerste tekenen dat de Aarde-tijd op zijn einde loopt (al komt het echte begin van de Lucht-tijd pas in 2020). De hippies verzetten zich immers sterk tegen alles wat met Aarde (materieel, vast, individueel) te maken had en de impulsen uit die tijd zijn uiteindelijk deels opgenomen in de culturele mainstream, zij het dan op een hele andere manier dan men toen droomde.

SAN FRANCISCO 1961 GC

Dat het allemaal begon in San Francisco (“If you are going to San Francisco, be sure to wear flowers in your hair”, zong Scott MacKenzie in 1967) is ook niet toevallig, het heeft te maken met de radix  van de stad. Deze stadsradix zullen we volgende week duiden, nu bekijken we de Grote Conjunctie van 1961 gemaakt voor de hippie-bakermat San Francisco (klik op de link hierboven om de GC te kunnen zien). Er zijn in deze horoscoop factoren die algemeen gelden voor de hele wereld zoals de planeetstanden en factoren die specifiek  zijn voor San Francisco,  zoals de hoeken en  de Arabische punten. Op het MC van deze horoscoop staat een ster die wel heel treffend laat zien wat er zou gaan gebeuren, het  is Mirach, een ster uit de constellatie van de Prinses  Andromeda, een van de zeer weinige sterren die een pure Venus-natuur heeft. Meer specifiek is Mirach de Gordel van de Prinses, maar dat is wat eufemistisch, want het gaat vooral ook om onder de gordel van de Prinses (de naam Mirach komt van Mirak wat de Lendenen  betekent), zou een ster de hele Summer of Love beter kunnen verbeelden?

Als je de trefwoorden bij Mirach leest in de diverse sterrenboeken, lijkt het wel of er een bloemenkind beschreven wordt! Even voor het MC staat een conjunctie van de Maan en weer Venus  weer op een ster uit Andromeda, Alpheratz die een Jupiter-Venus natuur heeft. Dit is geen nette Venus in Ram in vernietiging zal zij vooral het lust-aspect laten zien. Wat versterkt wordt door Neptunus die via antiscion op de Maan staat, Neptunus is de god van de oceanen en zout water is een symbool voor de begeertes. De GC-graad zelf staat op de noodlotster Terebellum die altijd aankondigt dat er een radicale verandering op til is, de Zon die net uit zijn vernietiging is gekomen geeft een bevrijding aan. Uit de dispositie door de strikte Satunus als heer van de Waterman, ontsnapt de Zon naar de dispositie door  expansieve Jupiter In Vissen en dat voelt wel goed natuurlijk. Wat hier gezegd wordt over de Maan-Venus conjunctie, het antiscion van Neptunus, de GC-graad en de Zon geldt overal ter wereld, het is niet specifiek voor San Francisco.

Ook de positie van Mercurius, het koele rationele denken waar de hippies zich tegen keerden, staat er opvallend beroerd bij, Mercururius is in val en vernietiging in Vissen, op de remmende Zuidknoop, retrograde, combust en in oppositie met Pluto op de versterkende Noordknoop. Arm ding, Mercurius is  absoluut kansloos en staat ook nog eens op Deneb de hoofdster van de  Zwaan een zeer esthetisch gerichte constellatie. Het draaide ook allemaal sterk om spiegeltjes en kraaltjes, om kleurtjes en glinsterende dingetjes en niet om gezond verstand. Het was in wezen esthetisch.

                     

Op de ascendant (en dus wel specifiek voor San Francisco)) valt de Zuidelijke Ezel, die met chaos te maken heeft, de Ezel is een oud symbool voor de Satan, die de weigering verbeeldt om goddelijke leiding te aanvaarden. De Ezels zijn deel van de Kreeft en de Kreeft is het cardinale (snel bewegende) Water, het element van  de begeerte. De Kreeft volgt alleen zijn gevoelsimpulsen en heeft geen hart, geen ordenend centrum en dat is exact wat er gebeurde, de zogenaamde “spiritualiteit” van de hippies was vaak nogal oppervlakkig, het ging toch allemaal meer om het exotische uit India. De hele jaren’ 70  door bleef deze invloed sterk aanhouden, maar in de jaren ’80( vlak na de GC van 1980) kwam er een duidelijke omslag en werd de sfeer weer heel anders.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *