Er zijn in vroeger tijden diverse momenten geweest om het nieuwe jaar te laten ingaan, onze gewoonte om dat op 1 januari te doen, was niet altijd in gebruik. Wel is het tijdstip voor het nieuwe jaar altijd verbonden met een equinox of een solstitium, 1 januari is  immers een week na het wintersolstitium en  21 maart, het tijdstip dat vroeger vaak werd gebruikt, valt op de lente-equinox. Maar zelfs de intrede van de Zon in de Kreeft, het zomersolstitium, werd wel gezien als het begin van het jaar. Al met al, lijkt astrologisch de beste keuze de lente-equinox te zijn, dan begint immers de lente, het seizoen van de hernieuwde groei en Ram is het eerste teken. De intrede van de Zon in Ram is dus ook het tijdstip waarvoor we in de mundane astrologie een nieuwe jaarhoroscoop maken, de zogenaamde ingress.

Die ingress kun je specifiek berekenen voor het land dat je wilt onderzoeken door de horoscoop te maken voor de hoofdstad van dat land. Het nieuwe astrologische jaar is kort geleden begonnen en dus is het een goed idee om eens naar de nieuwe ingresshoroscoop te kijken. Omdat die horoscoop overal ter wereld voor precies hetzelfde tijdstip wordt berekend, zijn de planeetstanden overal hetzelfde, alleen de huiscuspen verschillen sterk van plaats tot plaats. Dat weerspiegelt de realiteit dat er een algemene ontwikkelingstrend is in de wereld, maar dat die trend, weergegeven door de standen van de planeten, op diverse plaatsen,weer gegeven door de huizen, heel verschillend uit werkt.

Zoals altijd bij het begin van het nieuwe jaar, kijkt men nu vooral voor uit, en zo zien we heel wat astrologen voorspellingen doen voor het komende jaar. Maar het is veel interessanter om eerst even terug te kijken, wat is er gebeurd en hoe kan dat worden terug gezien in de horoscoop? Het gevaar van het alleen vooruit kijken is dat er allerlei woeste voorspellingen worden gedaan, en dat wordt dan ieder jaar herhaald  omdat er nooit eens  goed wordt geëvalueerd. Daar hebben de bladen waarschijnlijk ook weinig belangstelling voor. Goed, we zullen dus eerst terug kijken en dan gaat om de ingresshoroscoop van de VS van vorig jaar. Het eerste wat je je moet afvragen is wat de belangrijkste gebeurtenissen  en kenmerken waren van afgelopen jaar.

Een eerste punt is de confrontatiekoers die de VS onder Trump vaart, waarbij de regering opvallend instabiel is en niet al te competente indruk maakt. Een tweede punt waren de rampzalige orkanen Harvey en Irma die eind augustus zeer grote verwoestingen aanrichtten in Houston en Miami. Nu komt dat wel vaker voor, maar twee van zulke orkanen die vlak na elkaar op een zo’n grote schaal schade veroorzaken, dat zie je zeker niet ieder jaar. Zijn deze belangrijke gebeurtenissen /ontwikkelingen terug te zien in de horoscoop? Klik op de onderstaande link om de ingress voor de VS van vorig jaar te kunnen bekijken .

INGRESS VS 2017

Het eerste wat in het oog springt, is natuurlijk Neptunus die vlakbij de ascendant staat. Nu zullen de meer orthodoxe klassieke astrologen deze moderne factor weg laten, maar hij is wel heel treffend en dat is niet de enige horoscoop waarin dat zo is. Poseidon die het land met zeewater wil overspoelen en grote chaos veroorzaakt! Maar ook meer orthodox- klassiek is er een aanwijzing, namelijk de ster Skat uit de Waterman die pal op de ascendant staat. Skat is een ster op het been van de Waterman dat in de stroom staat die Aquarius uit giet, het thema van de Waterman is het controleren van het woeste water. Een ander punt dat in het oog springt, is de Maan/Saturnus –conjunctie in het tiende huis van de regering op Acumen, een kwaadaardige giftige nevel in de Schorpioen die met blindheid te maken heeft. Saturnus wijst ook op het afgrenzen van de openheid die de Maan  aan geeft. Heer 10 is Jupiter die retrograde loopt wat laat zien dat de regering de hakken in het zand zet en zich vooral lijkt te willen terugtrekken.

                               SKAT

INGRESS VS 2018

In de nieuwe ingress is het weer Neptunus die in het oog springt, pal op het MC. Dat is niet al te best voor een stabiele regering die een helder beleid voert, de woeste zeegod domineert het jaar. Dat kan ook wijzen op een herhaling van de orkanen en overstromingen van vorig jaar, het MC zelf staat op de ster Achernar die te maken heeft met het verlies van de controle over de zonnewagen. Dat is niet zo fijn want het controleren van de zonnewagen is juist wat de regering moet doen. Heer 10 is ook in deze horoscoop retrograde, maar het meest in het ook springt de Saturnus-Mars conjunctie op de descendant, het punt van de relatie met de ander.  Dat wijst  op sterke conflicten , dat Saturnus als Heer 7 op de blind-agressieve Facies staat maakt de zaken er niet beter op. Never a dull moment, zal dus wel het motto van de VS onder Trump blijven komend jaar.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *