De afgelopen vakantie bracht ik door in Ierland, in meerdere opzichten een opmerkelijk land. Het werd pas in de vorige eeuw onafhankelijk, het was eeuwenlang bezet door de Engelsen, die er stevig hebben huisgehouden. De “troubles”, het conflict rond Noord-Ierland is daar nog steeds een direct gevolg van en de geschiedenis van het land is er een van veel lijden en armoede. Nu is dat natuurlijk wel vaker zo, maar in Ierland is het wel heel sterk, het land is lange tijd een afgelegen, arm wingewest geweest. Het is in verband daarmee interessant om eens een blik te werpen op de horoscoop van Ierland, alleen is dan natuurlijk de vraag welke horoscoop je moet nemen.

Het land werd pas in 1949 compleet onafhankelijk en in de moderne mundane astrologie, wordt deze horoscoop vaak als de Ierse radix gezien. Daar valt wel iets voor te zeggen, maar het vreemde is dat aan dat moment wel een lange Ierse geschiedenis vooraf gaat en als je deze horoscoop uit 1949 gebruikt, zeg je in feite dat dit van niet zo heel groot belang is. Het zal duidelijk zijn dat dat absurd is, Ierland begint zijn bestaan niet op het moment dat het officieel  modern-juridisch gezien een onafhankelijk land wordt! Er is een al lang voor die datum een Ierse historie, cultuur, taal en identiteit! Dit laat zien dat een te sterke nadruk op recente onafhankelijkheidsshoroscopen in de mundane astrologie te oppervlakkig is. Radix betekent wortel en dus moet je vaak verder terug.

Om een goede mundane radix te maken kun je, zo is al vaak op deze blog beschreven, de horoscoop van de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter  (“GC”) nemen die vooraf ging aan een heel belangrijk keerpunt in de geschiedenis van een land. Dat keerpunt kan onafhankelijkheid zijn, maar ook eenwording of een complete cultureel-maatschappelijke omslag, bijvoorbeeld vanwege een bezetting. Voor Ierland is het goed zoeken naar zo’n belangrijk moment, maar de kroning van Rory O’ Connor tot Hoge Koning in 1166 lijkt een goed moment. Het was voor het eerst dat de kroning van een Hoge Koning onomstreden was en dit moment is een moment van Ierse eenheid. De horoscoop van de GC die aan deze kroning vooraf ging, laat een aantal zeer opmerkelijke standen zien, klik op de link hieronder om de mundane radix te kunnen zien.

IERLAND

De nadruk op het twaalfde huis is enorm, zes van de zeven planeten staan in dit huis van isolatie en lijden. Dat weerspiegelt zeker de dramatische geschiedenis van Ierland, altijd onder het juk van de Engelsen en hun positie als armoedig wingewest. De graad van de GC zelf, natuurlijk van zeer groot belang in zo’n horoscoop, staat in het twaalfde huis op Alcyone, de hoofdster van de Pleiaden , de Wenende Zusters. Alcyone heeft te maken met verdriet en teleurstelling en dat maakt het er natuurlijk niet beter op. De nadruk op het twaalfde huis laat ook een andere bekende neiging van de Ieren zien: hun grote liefde voor de drank. Heer 1, het meest uitgesproken het land en zijn positie, bevindt zich ook in het twaalfde huis nauw conjunct de Zon.

Het zou voor de hand liggen dat de Zon, die duidelijk een grote rol speelt, de Engelsen zou representeren, er is een opmerkelijke receptie tussen de Zon en Heer 1. Enerzijds wordt Heer 1 –Ierland – door de Zon verbrand en overheerst, maar anderzijds is Heer1 de dispositor van de Zon, Heer 1 heeft dus ook macht. Dat weerspiegelt de situatie want de Engelsen hadden zeker geen controle over het hele land vanaf het begin van de bezetting, vooral de streek rond Dublin, bekend als “The Pale” was onbetwist in Engelse handen. Maar de afgelegen streken in het wilde Keltische westen onttrokken zich vaak met succes aan de invloed van de bezetters.

Wat verder op valt, is de stand van Venus, sterk in het eigen teken Stier en dispositor van de Grote Conjunctie zelf. Ierland is een heel muzikaal land, in de vele kroegen zijn er vaak spontane optredens “sessions” waarbij iedereen zich met een eigen instrument kan aansluiten. Het is natuurlijk ook niet voor niets dat het wapen van Ierland een gouden harp op een blauw veld is. De al even sterke Mercurius in Tweelingen, Heer 5 van creativiteit en dispositor van vier planeten,  maakt het muzikale nog sterker. De nadruk op het twaalfde huis van contacten met de astrale wereld laat ook zien dat Ierland het land van The Little People is, de astrale entiteiten die ook bekend staan als de feeën.

Het is altijd cruciaal zo’n horoscoop met progressies en solaren te testen en deze mundane radix lijkt in de progressies prima te werken. Tijdens de rampzalige Grote Hongersnood van 1845 tot 1849 bewegen de Zon, Venus en de ascendant zich over Algol, de kosmische koppensneller, die in mundane astrologie altijd rampen aankondigt.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *