In de vorige twee posts kwamen de geboortehoroscopen van koningin Elisabeth en die van haar illustere voorgangster koningin Victoria aan de orde. Elisabeth houdt het zoals bekend heel goed vol en de vraag is hoe lang ze nog zo door kan gaan. Het is bij voorspellen altijd belangrijk de context te kennen en het feit dat Elisabeth de respectabele leeftijd van 87 jaar heeft bereikt is dus zeer relevant, net als het feit dat de Engelse koningen geen watjes zijn en dus niet voortijdig aftreden zoals de paus of de koningen van de Lage Landen. Een echte Engelse vorst sterft in het harnas en dus kunnen we er van uitgaan dat de eerste dramatische verandering in de horoscoop van Elisabeth het tijdstip zal aangeven dat zij sterft en door iemand (wie?) zal worden opgevolgd. Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat ze rond dat tijdstip ernstig ziek wordt en daardoor haar functie niet meer kan uitoefenen.

Nog een woord over het belang van het voorspellen in de astrologie, het is essentieel hoewel voorspellingen niet het kerndoel en de bestaansreden van de astrologie vormen. Voorspellen en het controleren van de voorspelling is cruciaal omdat dit de enige echte toetssteen is om je duidingsmethodes aan te testen en op te scherpen, je kunt niet zomaar aannemen wat je in een boek leest, in heel wat gevallen werkt dat eenvoudigweg niet. De hele discussie rond voorspellingen in de astrologie wordt natuurlijk ingegeven  door de claim van de moderne astrologie dat de mens verregaande vrijheden heeft om zijn leven vorm te geven, mits hij zichzelf, onder meer door een horoscoopduiding, goed genoeg kent. Dit moderne idee is een misvatting, als dat mogelijk zou zijn waarom is de astrologische beroepsgroep zelf dan bijvoorbeeld vaak zo weinig succesvol? Kunnen ze de methodes om het leven vorm te geven die ze anderen aanraden dan zelf niet toepassen? Of is de werkelijkheid eenvoudigweg anders en is er veel meer voorbestemd dan het lijkt en zijn de mogelijkheden om je leven te sturen heel wat beperkter dan het lijkt? Dat is de visie van de klassieke astrologie en dat is heel wat realistischer dan de moderne fantasie dat je zelf  heel sterk bepaalt wat er gebeurt in je leven.

METAFYSICA

Op een metafysisch niveau heeft dit te maken met het feit dat alles uiteindelijk voorkomt uit een bron (God) die oneindig (alle mogelijkheden bevat) en absoluut (een) is. Dat wil zeggen dat je leven een noodzakelijke uitdrukking is van wat jij bent als ziel en als deel van die bron. Wat jij bent manifesteert zich noodzakelijkerwijs als een leven in de tijd als een opeenvolging van beslissingen, maar dat is alleen de vorm waaronder het zich toont. Dat wil zeggen dat vrije wil en predestinatie op een hoger niveau hetzelfde begrip zijn. Vrije wil is de actieve modus van de predestinatie, zou je ook kunnen zeggen. Het zijn ontoereikende termen voor concepten die je niet moet radicaliseren. De moderne astrologie radicaliseert de vrije wil, het fatalisme radicaliseert de predestinatie en dat klopt allebei niet.   

HET EINDE VAN ELISABETH – de VOORSPELLING

Deze metafysische waarheid toont zich in de mogelijkheid om te voorspellen, het duidelijkst in de uurhoekastrologie maar ook in de geboortehoroscoop en in mundane horoscopen. Als we dus willen weten hoe lang Elisabeth nog heeft – en dat staat vast – is de beste strategie om de solaren van de komende jaren door te kijken tot er een tussen zit die er nogal dramatisch uit ziet, om vervolgens na te gaan of de progressies dit bevestigen. De eerste solaar die er uit springt is die van 2015, het MC staat met de Maan op de grote ellendeling Algol, de meest kwaadaardige ster aan het uitspansel. Deze solaar MC/Maan conjunctie is bovendien in oppositie met radixheer 1 Saturnus in het tiende huis van de geboortehoroscoop en in de solaar staat  radixheer 10 Mars in vernietiging en dus zeer verzwakt in Stier conjunct solaar-Jupiter / solaarheer 8 van einde en dood via antiscion. Het zijn voldoende aanwijzingen dat er iets dramatisch zal gebeuren. Klik op de onderstaande link om de solaar van 2015 te kunnen zien.

SOLAAR ELISABETH

Als er inderdaad iets dramatisch gebeurt in het solaarjaar 2015 / 2016 dan moet de andere hoofdtechniek voor het voorspellen, de progressies, dat ook laten. Verschillende technieken zijn niet meer dan andere manieren om dezelfde gebeurtenis zichtbaar te maken. Met een andere techniek kijk je als het ware vanuit een andere hoek naar hetzelfde leven en dus naar dezelfde gebeurtenis. Het valt meteen op dat de progressieve Ascendant/ Descendant-as over de zeer krachtige sterrenas Aldebaran/Antares beweegt, dit zijn de koninklijke sterren van herfst en lente, van sterven en nieuw begin. De progressieve Maan beweegt zich in val in Schorpioen door de altijd extra ellendige Via Combusta en over het radix-MC wat op onprettige veranderingen kan wijzen. Ook hier zijn er voldoende aanwijzingen voor iets dramatisch. Klik op de onderstaande link om de progressies te kunnen zien.

PROGRESSIES ELISABETH

Als je weet dat er zoiets zal gebeuren kan je de maand vinden met behulp van de lunaren. De lunaar die valt op 23 mei en dus de maand juni beslaat, springt er direct uit. De lunaar ascendant/descendant-as herhaalt de stand op Antares /Aldebaran, de knopenas ligt over de lunaar MC/IC-as en Mars (radixheer 10) en de Zon (radixheer 8, in oppositie met lunaar Saturnus) zijn bezig onder te gaan in de lunaar. De conclusie  kan alleen maar zijn dat het koningschap van Elisabeth in juni 2015 zal eindigen. Volgende week zullen de horoscopen van andere leden van het Huis Windsor worden bekeken want een dergelijke grote gebeurtenis zal ook zichtbaar moeten zijn in de horoscopen van haar naaste familieleden, met name in die van Prins Charles.

Klik op de onderstaande link om de lunaar die juni 2015 beslaat te zien.

LUNAARELISABETH

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *