In de post van vorige week werd de horoscoop van koningin Maxima besproken en de opmerkelijke rol die de supermalefic Algol in haar leven speelt. Algol is niet alleen extreme ellende maar is ook sterk verbonden met zeer verleidelijke glamour waardoor mensen hun hoofd verliezen. Dat wil zeggen dat je de zeer krachtige Algol tot op zekere hoogte ook als een koninklijke ster kunt beschouwen omdat je er ook veel succes mee kunt hebben juist door het vermogen om met glamour en lust te verleiden. Dit is niet psychologisch bedoeld, een horoscoop gaat over het leven, er ontstaan eenvoudigweg situaties in het leven waarin dit thema een grote rol speelt. Het is belangrijk om te beseffen dat de horoscoop laat zien hoe het leven is, hoe het zijn zal, wat weer niet wil niet zeggen dat alles totaal voorbestemd is en er geen keuzes kunnen worden gemaakt.

Noch het begrip vrije wil noch het begrip predestinatie mogen verabsoluteerd worden en in wezen is er alleen een verschil tussen deze begrippen gezien vanuit het niveau van het menselijke ego. Om het even concreet te maken de moderne astrologie heeft het begrip van de vrije wil geradicaliseerd terwijl de klassieke astrologie de horoscoop veel meer ziet als een beeld van het leven en niet als “uitgangsmateriaal”‘ dat met allerlei magisch/psychologische technieken veranderd kan en moet worden.

 

Algol zal dus een belangrijk thema in het leven Maxima zijn en hoewel de ster succes geven kan door een verleidelijke glamour, blijft de positie van de Zon/ Saturnus conjunctie op de cusp van het zesde huis van ziekte in conjunctie met Mars via  antiscion toch ook behoorlijk sinister. Een andere vaste ster die een rol speelt in het leven van Maxima is Zosma die op het MC staat, het is de Rug van de Leeuw en sterk verbonden met een bijna schaamteloze eerzucht en het machtsstreven dat bij de constellatie Leeuw hoort. Hoe verder we gaan in de analyse hoe duidelijker het thema ambitie naar voren komt, ook het Pars Fortunae in het tiende huis  geeft aan dat de zielswens een hoge positie is. En er is nog een derde factor die hier op wijst, de Maan bevindt zich namelijk in het Maanhuis van de Dolfijn. Hierbij hoort het verhaal van de dichter Arion van Lesbos die grote rijkdommen verzamelde en dat verbonden is met een sterk gevoel van tijdelijkheid. Daaruit kan een “pluk de dag”-mentaliteit ontstaan die zeer streberig en zelfs gierig maakt, als trefwoord wordt bij dit huis oom vaak een gefortuneerde partner genoemd! Dat het financieel niet al te slecht zal zijn laat de positie van het Pars Fortunae zien in zijn andere rol als significator voor bezittingen, het PF staat buitengewoon krachtig ongeafflicteerd in het sterke tiende huis en in nauw sextiel met Jupiter.

MAXIMAPARSEN

De analyse van de Arabische Punten geeft zoals altijd meer reliëf aan de duiding van de horoscoop. Klik  op de bovenstaande link om de horoscoop van Maxima met de zeven planeetparsen te kunnen zien. Arabische punten worden voornamelijk geactiveerd door een nauw aspect met een planeet, als dat er niet is, zal het Punt weinig invloed hebben in het leven. De Punten hebben namelijk zelf geen licht en hebben dus de kracht van een planeet nodig om zich met leven te verbinden, in de horoscoop van Maxima geeft dat zeker belangrijke extra informatie. Zo maakt de Maan heer 7 van huwelijk en relaties een nauwe driehoek met het Punt van Roem (Asc + Zon – Jupiter, in nachthoroscopen) dat conjunct het Punt van Liefde ( Asc + Pars Solis – Pars  Fortunae , nooit draaien) staat. Via antiscion staat het Punt van Wanhoop (Asc + Pars Fortunae – Pars Solis, nooit draaien) pal op deze conjunctie, dit Punt is sterk verbonden met noodzakelijke beperkingen die een bepaalde keuze met zich mee brengt. Allemaal zeer toepasselijk. De conjunctie van de Zon en Saturnus zo sterk verbonden met haar koninklijk huwelijk maakt een nauw vierkant met het Punt van Moed (Asc + PF – Mars, nooit draaien) dat de bereidheid weerspiegelt individuele belangen te offeren voor iets groters. Dat heb je wel nodig als je een troonopvolger trouwt.

Maar waarom zij? De horoscoop van de prenatale lunatie, de Volle Maan die vooraf ging van haar geboorte licht een tipje van de sluier op. De lunatie-ascendant valt op precies op de Zon-Saturnus conjunctie en de MC/IC-as in de lunatiehoroscoop valt over de MC/IC-as van de geboortehoroscoop. Een dergelijke uitgesproken synastrie vergroot altijd sterk de kans op succes, roem en een hoge positie, al blijft de grote rol die Algol ook hierbij speelt verontrustend.

MAXIMA2

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *