Vorige week werd de plotselinge dood van de Franse miljardair en politicus Olivier Dassault (van de vliegtuigen ja) besproken aan de hand van zijn progressies. Niet alleen was in de radix te zien hoe hij zou sterven, de progressies weerspiegelden door een hele sterke opeenhoping van negatieve indicaties (het kan niet genoeg benadrukt worden dat het echt een opeenhoping moet zijn!)  ook wanneer. Maar in de astrologie zijn er natuurlijk meer voorspellingsinstrumenten dan alleen progressies en een van de eenvoudigste zijn de profecties, in de profecties wordt aan ieder jaar een huis gekoppeld en dat schuift per jaar een huis verder. Het actieve profectiehuis, de heer ervan, de ster op de cusp, de aard van het huis en de planeten / factoren in het huis beschrijven dan dat jaar, dat werkt optimaal met Placidus-huizen.

De hele profectiecyclus begint met het eerste levensjaar (als je dus “nul” bent), dat dus wordt beschreven door het eerste huis. Maar voor we zijn profecties duiden, is het een goed idee om eerst even een korte blik te werpen op de radix van Olivier Dassault , klik op de link hieronder om deze te kunnen bekijken.

Wat direct in het oog springt, is Pluto die op het MC staat, plutonisch rijk was hij zeker, de Hades kan ook geassocieerd worden met “onderaardse” rijkdommen. De reden hiervoor is dat juist onze sterfelijkheid verbonden is met het aardse bezit, alleen door ons stoffelijk bestaan in een lichaam hebben we bezit als middel op aarde nodig, maar meer dan een middel is het niet. Dassault’s Heer 2 van het geld is Jupiter, de algemene significator van rijkdommen die essentieel redelijk sterk is met tripliciteitswaardigheid. Jupiter staat in het vijfde huis van het geld van de familie en is ook Heer 5. Jupiter maakt een sextiel op Mars/ Heer 1 die op de machtige koninklijke Aldebaran staat, Aldebaran heeft te maken met groot materieel succes.

Volle Beker

Het Zonnepars ofwel het Pars van Overvloed staat op de machtige koninklijke Antares in oppositie met Heer 1. Een oppositie geeft spanningen aan, maar het blijft een verbinding. Het is opmerkelijk dat Heer 4 van de familie op de noodlotsster Labrum valt, dat zie je heel vaak bij mensen voor wie de familie, waarin ze werden geboren een alles bepalende rol speelt. Labrum is de hoofdster in de Beker die aan de bron gevuld moet worden, dat is wel het geval dus. De financiële duiding van de horoscoop omvat dus heel wat meer dan alleen het tweede huis.

Tiende profectie

Kijken we naar de profecties, dan blijkt het profectiehuis in het jaar van zijn dood het tiende te zijn. Ja daar staat Pluto de Heer van het Dodenrijk op de cusp. Heer 10  van het actieve profectiehuis is de Zon in het achtste huis van de dood die conjunct Mars  / Heer 1 (de persoon, het lichaam) valt op de martiale Aldebaran, die je kunt associëren met ongelukken! Dat is het mooie aan profecties, ze zijn wat simpel maar glashelder. Je kunt ook profecties van de maanden maken, de eerste maand verbind je dan met het huis van de jaarprofectie, in dit geval het tiende en in de volgende maand schuif je ze een huis verder door enzovoort. De maandprofectie komt op het moment van zijn overlijden in het zesde huis van tegenslagen, de heerser van Huis 6 is weer die Mars Heer 1 op de gevaarlijke Aldebaran in achtste huis van de dood!    

De Heer van zijn Firdar (langjarige levensfase) is diezelfde Mars, en de Heer van de Subfirdar is Jupiter die een sextiel maakt met die gevaarlijke Mars. Op de dag van het noodlottige ongeluk liep de transit Mercurius / radixheer 8 van de dood over het IC in oppositie met Pluto. Zelfs zonder progressies solaren en lunaren, kun je dus op een eenvoudige manier al heel veel zien!

PEGASUS ADVIES WENST U EEN ZALIG PASEN!!!

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *