Donald Trump stribbelt nog heftig tegen, maar het lijkt er niet op dat hij zijn verblijf in het Witte Huis nog op een of andere manier zou kunnen verlengen. De beschuldigingen van fraude en de rechtszaken die zijn team aanspant, lijken ook een meer een ander doel te dienen, het mobiliseren van de achterban. Ook als hij geen president meer is, zal Trump van zich laten horen en met deze trouwe achterban die meent bedrogen te zijn, heeft hij een stevige basis om invloed uit te oefenen binnen en buiten zijn partij.

Nu de Grote Conjuncties van Saturnus en Jupiter (“GC’s ”)  definitief overgaan naar de Lucht-tekens is het echter maar de vraag of de politieke voedingsbodem voor het populisme van Trump niet geleidelijk zal wegvallen. Het is immers gebaseerd op het verzet tegen de veranderingen die de aanbrekende Lucht-tijd brengt: globalisering, massale migratie, het verdwijnen van fossiele industrie, het einde van de zelfstandige natie en de verschuiving van de macht naar het Oosten. De laatste twintig jaar waren wat dat betreft kritische en zeer gespannen overgangsjaren, de GC van 2000 stond nog weer in een Aarde-teken maar in december dit jaar is dat echt definitief voorbij.

De vloek

Misschien moet Trump ook wel blij zijn, hij ontsnapt zo in ieder geval aan de vloek van Tecumseh. Dit zou de vloek van de Indianenleider Tesumseh (rond 1812 uitgesproken) zijn dat iedere Amerikaanse president die verkozen wordt in een jaar dat deelbaar is door twintig sterft in het ambt door een aanslag of door ziekte. En zo was het ook, tot aan Ronald Reagan. Reagan overleefde wel ternauwernood een moordaanslag en dat geldt ook voor G.W. Bush, Bush kreeg bovendien te maken met 9/11. Dat suggereert een gedeeltelijke astrologische verklaring van het fenomeen. Want twintig jaar dat is het patroon van de Grote Conjuncties en het ingaan van een nieuwe GC – altijd in de jaren deelbaar door twintig –  brengt grote veranderingen.

Een president die verkozen wordt in zo’n jaar krijgt te maken met de grote politieke spanningen die deze verandernigen met zich mee brengen. Dat zou een dood door een moordaanslag deels kunnen verklaren, maar niet de sterfgevallen door ziekte. Het blijft dus wat raadselachtig maar wat we wel kunnen zeggen is dat Biden in een tijd van zeer grote spanningen aantreedt en verkozen werd in een jaar waar Tecumseh’s Vloek op rust, al ontsnapten zowel Reagan (1980) als Bush (2000) dus aan die vloek. Loopt Biden die stevig op leeftijd is, dus gevaar? De horoscoop van zijn aanstaande inaugauratie, de geboorte van zijn presidentschap, op 20 januari kan daar wellicht iets meer over zeggen (klik op de download-knop hieronder).

Inauguraties

Inauguraties vallen in de VS altijd op dezelfde dag, tijd en plaats, alleen de jaren verschillen en dus is veel hetzelfde in deze horoscopen. Om specifieke verschillen te zien tussen de diverse ambstperiodes, kijk je dus alleen naar dat wat niet automatisch op die positie staat vanwege die vaste tijd, plaats en dag. Dan is het direct wat verontrustend, want pal op het MC staat de kwaadaardige Heer van de Hades Pluto en dat is wel het laatste wat je wilt zien! Dat het MC ook op noodlotsster Terebellum staat, telt niet want dat is altijd zo.

Venus is als Heer 1 erg belangrijk en via antiscion (in de as 0 ° Kreeft / 0° Steenbok) staat Venus op cusp 8 van de dood, Venus valt ook op Wega de Dalende Gier, hmmm. Saturnus als Heer 10 een andere zeer belangrijke huisheer, is conjunct Heer 8 van de dood in het tiende huis.  Saturnus maakt ook nog eens een vierkant met  de gewelddadige Mars  in vernietiging die conjuct de castrerende Uranus op de Ramshoorn Hamal in het verborgen twaalfde huis staat.  Dat zijn geen al te geruststellende standen. Zou de vloek van Tecumseh weer toeslaan?

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *