Kort geleden gaf ik een lezing voor een groep astrologen waarin ik de radix van onze koningin besprak. Natuurlijk gebeurt het dan vaak dat iemand uit het publiek op merkt dat het allemaal wel leuk en aardig is, maar dat de horoscoop niet klopt, omdat er ergens een ander document circuleert of een bron is die de ” juiste betrouwbare” gegevens levert. Meestal meent de criticus ook dat de duiding op basis van de “‘echte” data veel beter klopt en dat brengt ons meteen bij een heel belangrijke vraag in de astrologie die van de controleerbaarheid van de horoscoopduiding en de daarmee samenhangende methodes van correctie. Om de geboortetijd te corrigeren zijn er even veel methodes als astrologen lijkt het soms wel en vaak is het met de objectiviteit van die methodes niet al te best gesteld. Je mag en moet er echter wel hoge eisen aan stellen want als je een geboortetijd die toch meestal ergens een bron heeft die dichter bij het vuur zat dan jij als astroloog, wil gaan corrigeren moet je echt wel heel zeker zijn.

Omdat de moderne psychologische astrologie meestal niet heel concreet of heel precies wil en / of kan voorspellen, maar alleen tendensen aangeeft, kun je de meeste moderne methodes schrappen. Er is geen objectief criterium, als je geen concrete specifieke duidingen produceert dat hoeven niet direct alleen voorspellingen te zijn, maar het moeten wel concrete en specifieke uitspraken zijn. Bij Maxima is het de vraag of ze een Boogschutter- of een Steenbok-ascendant heeft, dat scheelt maar een paar minuten en een astroloog die al meer dan 40 jaar in het vak zit, meende deze kwestie snel te kunnen oplossen door te constateren dat ze veel reist en dus een Boogschutter-ascendant heeft! Onthutsend, al was het alleen maar omdat ze ook heel ambitieus is en waar past dat ook al weer bij, Steenbok toch?

Zo kan het natuurlijk niet maar ook klassieke astrologen maken er vaak een potje van, een voorbeeld is de astroloog die  met behulp van de zogenaamde alcocoden-methode voor het voorspellen van het moment van overlijden (die overigens helemaal niet goed werkt) de gebruikelijke ascendant in de radix van Marilyn Monroe twee tekens vooruit verschoof!! Dat wil zeggen dat hij er voor 100 % en zeer kritiekloos van uit gaat dat deze methode klopt. Weer een ander voorbeeld is de ” -1″ methode  die beweert zeeeer nauwkeurig te kunnen corrigeren met behulp van een systeem dat naar de progressies van een jaar terug kijkt! Een theoretisch al wat bizarre gedachte en hoe is het te verklaren dat de normale progressies van nu, dus niet van een jaar terug  “ook” zo duidelijk werken? Het kan toch niet allebei juist zijn? Het probleem blijft de controle van de gecorrigeerde radix want je blijft zitten met het feit dat jij als astroloog meent dat bepaalde standen of progressies iets moeten laten zien, maar ze kunnen net zo goed iets anders laten zien. Je kunt als astroloog nooit alle mogelijke uitwerkingen van combinaties van progressies en planeetstanden overzien dus hoe check je of iets klopt?

Een van methodes om dat te vermijden is correctie via uiterlijke kenmerken, hoe je dat kunt doen, wordt aan de hand van twee versies van de horoscoop van Maxima hieronder uitgelegd. Het voordeel is dat het heel objectief is, alleen kan je het niet altijd gebruiken.

MAXIMA

Door op  de link hierboven te klikken, kan je de gebruikelijke radix van Maxima met Steenbok-ascendant zien. De belangrijkste punten:

Heer 1 Saturnus conjunct de Zon de koning op Algol die een hele sterke glamour-uitstraling geeft.

Heer 4 de vader Jupiter (van hoge bestuurders)  in huis 12 van geheimen

Venus gedragsaanduider geeft ook de stijl van kleden: de haute couture voorkeuren van de koningin

Lucht-aarde temperament ( de dominante elementen) met nadruk op aarde vanwege de Ascendant – aarde, dat maakt langer

Mercurius in zeer nauw aspect met de ascendant – maakt langer

MAXIMA SAG

Boven onder de link de horoscoop van Maxima met de “bereisde” -ascendant Boogschutter. Dit geeft:

Heer 1 Jupiter verdwijnt is huis 12 en staat niet meer conjunct de Zon-koning

Het temperament wordt veel meer lucht dat maakt korter en breder.

Venus en de Maan staan in zeer nauw aspect met de ascendant, deze planeten maken allebei korter.

En wat wil het geval? Maxima is 10 centimeter langer dan gemiddeld! Niet alleen is de de radix met de Steenbok-ascendant dus treffender op een aantal belangrijke punten, de lengte is een objectief feit waar je niet om heen kunt. Zo kun je dankzij het feit dat planeten die in zeer nauw aspect staan met de ascendant een zeer sterke invloed op het uiterlijk hebben, soms heel simpel een objectieve, betrouwbare keuze maken uit de mogelijkheden.

En dan hebben het nog niet eens over het voorspellen van de plekken op het lichaam waar zich littekens, wijnvlekken of moedervlekken bevinden want ook dat is mogelijk. Alleen is dat vaak wat minder makkelijk te controleren bij koninginnen.

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *