Kort geleden werden mij de horoscoopgegevens van Geert Wilders toe gemaild, deze zouden door de PVV-leider zelf in een gesprek zijn genoemd. Natuurlijk wil dat niet  zeggen dat deze daarom 100 % betrouwbaar zijn maar we hebben nu wellicht een geboortetijd die redelijk klopt en dat is al heel wat. Daarom zal de horoscoop gewoon geduid worden alsof de tijd juist is  en dan zal duidelijk zijn of de horoscoop met een aanvaardbare mate van luciditeit “spreekt”. Wilders heeft nogal een opmerkelijk leven en als de horoscoop heel vlak zou zijn dan klopt de tijd waarschijnlijk toch niet. Maar dat probleem hebben we niet, de radix is zo lucide als het maar kan, dus is de tijd hoogstwaarschijnlijk niet zo ver bezijden de waarheid, mede omdat ook de progressies klare taal “spreken”. Als u op de onderstaande link klikt , kunt u de geboortehoroscoop  van Wilders zien.

GEERT WILDERS

Wilders is zonder enige twijfel de meest spraakmakende Nederlandse politicus van het moment die nog steeds een grote invloed heeft al is het dan nu indirect. Op de ascendant van Wilders wordt duidelijk waarom hij al die nare agressieve dingen doet en zegt, deze valt in de zone van Praesepe en de Ezels. Het mythische motief van deze nevelgroep is het dood trappen van de Kreeft door de held Hercules, de trefwoorden zijn altijd zeer onheilspellend, chaos, bloedbaden en versplintering. Praesepe zou je de tweede Algol kunnen noemen en net als de Demonenkop kan de Lege Kribbe met de Ezels je veel kracht geven om je te manifesteren, zij het dan ook op een meestal wat duistere, negatieve manier. Mensen met de Zon of de ascendant in deze graden zijn vaak behoorlijk door macht geobsedeerd, maar het kan ook zijn dat ze alleen met politieke chaos en bloedbaden te maken hebben, maar deze niet mede veroorzaken. Hoe het ook zij Wilders zou met deze stand niet door onze astrologische ballotage voor politici zijn gekomen! De kans op chaos is eenvoudig weg te groot.

Zuidknoop

Wat gaat hij verder heel opvallend in de wereld zetten? De beperker Saturnus die op de descendant staat en ook nog eens op de extreem beperkende Zuidknoop! Deze combinatie van twee factoren die een duidelijke rigide grens trekken laat zich samenvatten als  “NJET”. Wilders is de de grote nee-zegger: grenzen dicht, uit de EU, moskee sluiten, Koran verbieden, zigeuners weg, je hoort hem zelden echt een plan of een oplossing voorstellen, het is meestal: nee, dicht, terug, over en sluiten. Ook de anti-elite geest van de PVV wordt aangegeven door Saturnus die immers de tegenstander van de Zon is en heerst over het teken Waterman dat in oppositie is met de heersende koning in Leeuw.Toen het er op leek dat hij echt verantwoordelijkheid moest gaan nemen was Wilders ook vertrokken uit het overleg in het Catshuis. Hij is de ultieme opposant tegen het zittende gezag. Ook het feit dat Wilders vanwege de bedreigingen heeft moet onderduiken wordt door de extreem beperkende Saturnus – Zuidknoop conjunctie baangegeven.

Op het MC staat de ster Baten Kaitos, uit de Walvis die weer te maken heeft met chaos en met het beschermen iets wat als waardevol wordt gezien in bedreigende omstandigheden. Via antiscion (spiegelpunt – planeetpositie gespiegeld in de as nul graden Kreeft nul graden Steenbok), staat de Zon als heer 1 en  Wilders zelf dus , op dit Walvis- MC in oppositie met Jupiter heer 9 van religie. Dit laat zien wat hij doet in zijn beroep “Islam-bashen”, de Wilders-Zon haat Jupiter via negatieve receptie en hij haat ook Venus – vrede. Hij is hier met hart en ziel op betrokken want het Pars Fortunae staat er vlakbij en die bepaalt ook mede zijn levenslot want dat is waar Fortuna (Latijn voor lot) onder meer over gaat. Zijn Punt van Roeping (MC + Maan – Zon) staat conjunct de zeer venijnige Mars in val die Jupiter heer 9 van religie weer aspecteert, hij voelt het dus als zijn roeping om strijd te voeren tegen religie. Waar je ook kijkt veel vredigheid is er niet, het is een en al strijd, bloedbad en chaos wat nog wordt gevoed door zijn vuurtemperament en het feit dat die nare Mars in val zijn gedragsaanduider is.

Dat de Arabische Punten zo goed kloppen is nog een aanwijzing dat de tijd juist is, want die verschuiven heel snel. Een ander leuk detail: dat onwaarschijnlijke haar!! De planeet van het haar Saturnus (harde delen) staat op de extreme Zuidknoop in nauw aspect met de ascendant en heeft dus grote invloed op het uiterlijk. Het haar zegt het dus al: NJET!

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *