Vandaag volgt de laatste aflevering in de serie van de afgelopen weken over het Engelse koningshuis en de vraag of de inmiddels gepensioneerde Charles zijn moeder nog zal opvolgen of dat William direct aan de beurt zal komen? Het was al duidelijk geworden dat er in juni 2015 een grote verandering zal komen en uit de analyse van de solaar en progressies van Charles rond die tijd bleek dat het inderdaad mogelijk zou zijn dat hij afstand zou doen van zijn rechten. Een van de  belangrijke factoren bij Charles is de progressieve Zon, significator van koningschap en heer 1 in zijn horoscoop, die de Waterman binnen gaat en dus in vernietiging komt te staan. Dat is niet direct een beweging die op een troonsbestijging duidt.

PROGRESSIES WILLIAM

In de progressies van William (klik op de bovenstaande link)  is het beeld heel anders wat dat betreft. De  progressieve Zon staat namelijk al enige tijd in de Leeuw, maar belangrijker is het vierkant dat deze Zon maakt met radix Jupiter en met de progressieve Jupiter, die inmiddels weer direct loopt. Jupiter is immers heer 1 en zegt des te meer over zijn maatschappelijke positie omdat heer 1 in de radix op het MC staat. Een verbinding van deze loopbaanfactor met een sterke koningsenergie zou een heel passend beeld zijn van een troonsbestijging. Daarbij komt nog dat Mars heer 10 van William over de zeer krachtige koninklijke ster Spica gaat, Spica tilt je vaak op naar een niveau dat veel hoger is dan je voor mogelijk zou hebben gehouden. De snellere progressieve factoren de Maan en het Pars Fortunae staan allebei op het punt van teken te wisselen, wat het beeld van grote verandering zou ondersteunen. Het progressieve PF gaat de Ram binnen, activeert daarmee Mars heer 10 en maakt direct een vierkant op de radix-Nieuwe Maan, die als een nieuw begin kan worden gezien dat William brengt. Ook de progressieve Maan zal meteen na de tekenwisseling de radix-Zon van William aspecteren, dat het allemaal via vierkant gaat, kun je als teken zien dat het toch met heel  wat spanningen gepaard zal gaan als Charles inderdaad zou worden overgeslagen.

SOLAARWILLIAM

Er zijn dus in de progressies wel degelijk aanwijzingen voor een troonsbestijging, maar wordt dat door de solaar bevestigd? Wat direct op valt in de solaar is dat Mars radix heer 10 op de ascendant staat wat laat zien dat er iets met betrekking tot zijn loopbaan kan gaan gebeuren. Zo’n stand kan ook wijzen op het begin van een belangrijke relatie omdat Mars heer 7 in de solaar is en als ware op de ascendant “valt”. Maar laten we niet in speculaties vervallen want er is een andere zeer opvallende stand in de solaar die direct de aandacht trekt. Dit is Jupiter heer 1 in elevatie – dat wil zeggen hoog en dominerend aan de hemel – die in het tiende huis van de loopbaan staat en in Kreeft in zeer goede conditie is, de rijke gaven van de Groet Benefic zullen duurzaam zijn. Hier komt dus weer de zo belangrijke  Jupiter / radixheer 1 terug die in zijn horoscoop al zo sterk met zijn positie is verbonden en dat is nog niet alles. Want zowel Jupiter, die je als een optimistische spong voorwaarts in de toekomst zou kunnen zien, als het solaar-MC vallen op de zeer krachtige koninklijke ster Pollux, die altijd zeer veel succes geeft. Dat lijkt toch wel een beslissende stand, te meer omdat Jupiter via sextiel verbonden is met de radix-Venus op Algol, de vader en het astrologische spoor van de hele toestand met Diana in de horoscoop van William.

De solaar bevestigt dus dat troonsbestijging mogelijk zou kunnen zijn vooral door die sterke positie van Jupiter. Als extra controle kun je nog kijken naar de profecties, ieder jaar worden de planeten en de hoeken daarbij een teken vooruitgeschoven. In het bewuste jaar van de mogelijke opvolging van zijn grootmoeder staat bij William het profectie-MC met Jupiter op de radix Zon en Mars heer 10  valt op de radix Noordknoop een extreem expansieve factor die je als een super-Jupiter kunt beschouwen, dus dat past ook in het beeld. Om het plaatje  rond te maken nog een blik op de lunaar, die een Maan/antiscion-Zon conjunctie met Mars heer 10 op de radix Nieuwe Maan laat zien.

LUNAAR WILLIAM

Er zijn zo dus voldoende astrologische  aanwijzingen voor William op de troon, maar is het denkbaar in een land als Engeland dat zo sterk aan formaliteiten hecht? Het ligt niet voor de hand maar het is denkbaar de voordelen lijken erg groot om een schone lei te beginnen met een koning die een Nieuwe Maan in zijn radix heeft, ik zet mijn kaarten op koning William.    

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *