De afgelopen weken zijn de horoscopen van de Windsors besproken en werd de voorspelling gedaan dat koningin Elisabeth tot juni 2015 op de troon zal blijven. Daarna werd de horoscoop van zoon Charles onderzocht, zal hij haar dan opvolgen of is het mogelijk dat hij wordt overgeslagen? Uit de progressies en de solaar in 2015 kwam naar voren dat het inderdaad astrologisch gezien goed mogelijk zou zijn dat hij uiteindelijk geen koning wordt en in dat geval zou de horoscoop van zijn zoon William daar ook duidelijke aanwijzingen voor moeten geven. Deze week zal daarom de geboortehoroscoop van William worden bekeken en worden vergeleken met die van zijn vader, volgende week zullen de solaar en progressies aan de orde komen. De levens van mensen hangen nauw met elkaar samen en als je je aan een voorspelling waagt is het een goed idee om alle betrokken relevante horoscopen te bekijken. Geven die horoscopen een coherent beeld dan klopt je voorspelling wellicht. Als je er goed over na denkt dan blijft het natuurlijk verbazend dat horoscopen van individuen zo op elkaar zij afgestemd. Dat verwijst naar de ene kern waaruit alle leven voort vloeit, de ultieme bron die absoluut, een en oneindig is.

PRINCE WILLIAM

De horoscoop van prins William kun u zien door op de bovenstaande link te klikken en wat direct in het oog springt is de merkwaardige positie van Jupiter op het MC. Jupiter is retrograde en beweegt zich van het MC weg, hij lijkt zelfs de tekengrens te gaan passeren om in het negende huis te gaan verdwijnen. Maar een blik in de efemeride laat zien dat Jupiter bezig is om te keren en direct te worden, dat is natuurlijk beter dan een van het MC weg vallende Grote Benefic. Het grote verschil met de horoscoop van zijn vader is dat Jupiter ook heer 1 is , in de meest directe zin van het woord William zelf, en dat is natuurlijk heel gunstig. Want zo komt hij zelf op de hoogste positie terecht, terwijl in de horoscoop van vader Charles, de zeer dominante sterke planeet in het tiende huis de Maan is en zijn moeder Elisabeth symboliseert. Die moeder zit hem dus zijn hele leven in de weg.

Een andere zeer opvallende stand bij William is de Nieuwe Maan die net voorbij is, in het zevende huis staat en zich via antiscion op de descendant bevindt. Ook zijn vader had de Zon via antiscion op de descendant, Charles is de schaduwkoning  (antiscia zijn schaduwpunten), maar bij William wijst het veel meer op een fris nieuw begin, een Nieuwe Maan is het begin van een nieuwe cyclus. Een conjunctie van Zon en Maan is voor een koning niet gek, zeker niet als het in Kreeft gebeurt waardoor deze Nieuwe Maan sterk in balans is want daar is ook de Maan sterk en goed. Op het MC van William staat de ster Princeps uit de constellatie Berenhoeder, Princeps is toepasselijk genoeg Latijn voor prins en heeft een redelijk gunstige werking, al brengt de ster zoals alle sterren uit de Berenhoeder een gevaar van roekeloos handelen met zich mee. De kern van de Beer-mythe is verbonden met ongeleide te botte strijdvaardigheid, maar Princeps is vele malen gunstiger dan de ster die het leven van zijn vader vanaf de ascendant beheerst (Praesepe verbonden met extreme chaos en bloedbaden die meestal, maar niet altijd, figuurlijk zijn op te vatten).

Weer Algol?

Vergeleken met de problematische, gespannen horoscoop van Charles ziet die van William er beter uit, maar ook bij hem springt wel Venus in het oog als mogelijke bron van moeilijkheden. Net als bij zijn moeder Diana is Venus erg sterk in Stier maar de Kleine Benefic staat wel op Algol en bijna precies op cusp 5. Deze stand gaf zijn moeder haar electrificerende aantrekkelijkheid want Medusa (Algol is de Kop van Medusa) is niet alleen monsterlijk maar ook onweerstaanbaar aantrekkelijk. Als je al over “familiekarma”‘ (een vreselijk woord) zou willen spreken is dit wel zo’n vloek. Deze kostte Diana de kop en het is een waarschuwing aan William om niet verstrengeld te raken in de verleidelijke netten van Algol, des te meer omdat het allemaal op cusp 5 van genot staat!

Algol heeft te maken met je hoofd verliezen want Medusa heeft slangen (een symbool voor begeerte) in plaats van haren op haar hoofd: begeertes overheersen de weldenkende controle. Je kunt als astroloog iemand met zo’n stand aanbevelen om artistiek actief te zijn. William heeft zeker ook een groot artistiek talent, Venus de planeet van de kunst en esthetiek in een aardeteken op cusp 5 van creativiteit die ook nog eens heer 5 is, heeft heel wat kunstzinnige potentie. Het is natuurlijk maar de vraag of hij er tijd voor heeft maar door Venus zo op een wat “hogere ” manier te gebruiken kan hij uitstijgen boven de intense destructieve begeertes die Algol geven kan. Het is namelijk zeker niet ondenkbaar dat deze Venus op een gegeven moment opduikt in de persoon van een onweerstaanbaar verleidelijke vrouw,  waardoor hij in een soortgelijke situatie als zijn vader terecht zou komen. Venus is in negatieve receptie  met Mars zijn heer 10,  zijn positie en kan dus zijn reputatie flink schaden.  

Het is opvallend dat deze Venus ook heer van het vierde huis is, wat in ruimere zin de familiewortel beschrijft, de sfeer in het gezin. Venus op massamoordenaar en onthoofdingsster Algol geeft hiervan een adequaat beeld, een jongen die zijn moeder op zo’n dramatische manier verliest op zo jonge leeftijd in zo’n gespannen atmosfeer, dat moet te zien zijn in de horoscoop. De aanduider van de moeder heer 10 is een uitermate verzwakte Mars in vernietiging op de zeer ongunstige ster Vindemiatrix die te maken heeft met grote overmoed en de onaangename consequenties daarvan. Hier zie je hoe de situatie van de ouders door speelt in het leven van het kind en ook hoe dat dus al voor bestemd is, anders stond het niet in de horoscoop.

Vader overslaan?

Maar zijn er aanwijzingen in de horoscoop van William dat hij zijn vader aan de kant zal schuiven en zijn oma zal opvolgen? De Zon die in een daghoroscoop ook de algemene significator van de vader is, staat op het punt om onder te gaan ook via antiscion. Dit herhaalt de positie van de Zon in de radix van Charles en dat zou er op kunnen wijzen dat zijn vader als koning van het toneel verdwijnt, des te meer omdat daarmee tegelijkertijd een nieuwe cyclus begint aangegeven door de Nieuwe Maan. Als huisheer 4 is Venus in meer specifieke zin de vader en ja Jupiter heer 1 (William)  op het MC schaadt Venus via negatieve receptie, terwijl heer 4 zo problematisch staat op Algol. Ja het zou dus goed kunnen en volgende week kijken we naar de solaar en progressies in de horoscoop van William in juni 2015.                     

 

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *