In de post van vorige week keken we terug op de desastreuze overstromingen in Slovenië die begin augustus het land teisterden. Uw astroloog was net terug gekomen van een vakantie in dat land, toen alles er overstroomde, wat natuurlijk de vraag op riep of en hoe je dat astrologisch kon zien. Daar zijn diverse mogelijkheden voor, vorige week keken we naar de zomeringress van de Zon, de horoscoop van het exacte moment dat de Zon het teken Kreeft in gaat. Die horoscoop laat zien wat er in drie zomermaanden gebeurt en daarin werden grote problemen aangegeven.

Lunatie

Nu is het natuurlijk de vraag of je dat nog verder toe kunt spitsen, of je ook de specifieke maand kunt zien waarin dat gebeuren gaat. Dat zou natuurlijk praktisch wel van nut kunnen zijn. Om dat te bekijken kun je bijvoorbeeld de lunaar nemen die geldig is in augustus, uitgaande van de horoscoop van Slovenië, ook zou je naar de lunatiehoroscoop (de Nieuwe Maan of de Volle Maan) vóór het begin van de overstromingen kunnen bekijken. Een derde mogelijkheid is de ingresshoroscoop van de maand waarin het gebeurde.

Leeuwingress

Dat is dus de horoscoop van het exacte moment dat de Zon de Leeuw in gaat, berekend voor de hoofdstad Ljubjlana. Het is wel belangrijk om je te realiseren dat zo’n ingresshoroscooop waarmee je een maand bekijkt, altijd wordt geduid in het kader van de andere mundane horoscopen. Ook is het cruciaal om streng te zijn in de duiding en alleen naar echt opvallende standen te kijken, als je te gedetailleerd analyseert dan verlies je aan onderscheidingsvermogen. Dus zijn er in de Leeuwingress dingen te zien die ernstig verontrustend zijn?

Beker

Heer 1 in de ingress is de Maan en de positie van Heer 1 is natuurlijk van heel groot belang, het symboliseert Slovenië in augustus. En daar is direct al een een duidelijke aanwijzing te zien omdat de Maan op Labrum staat. Labrum is een uitzonderlijke ster, het is een van de drie sterren van het noodlot dat toe zal slaan!  Het is de hoofdster van de Beker en die kun je in sommige gevallen duiden als de beker die niet aan je voorbij zal gaan, als de gifbeker die tot op de bodem zal moeten worden leeg gedronken.

Poseidon

Ook staat Heer 1 in oppositie met Neptunus de woeste god van de oceanen die met zijn wateren het land overspoelt!  De vloeibare Maan in oppositie met deze Neptunus staat in het vierde huis van het land wat een extra indicatie is dat het om overstromingen gaat. Binnen de gebruikelijke orb van vijf graden, valt de malefic Mars op het IC en Mars is Heer 6 van ongeluk en tegenslag.  Deze Mars wordt sterk benadrukt door het Pars Fortunae dat er conjunct mee staat. Zowel de hoeken als het Pars zijn heel specifiek voor Slovenië, in Zagreb, de hoofdstad van naburige Kroatië vallen die bijvoorbeeld anders.

Doodshuis

De malefic Mars Heer 6 van ongeluk staat  in oppositie met andere malefic Saturnus die ook heerst over een malefic huis, Huis 8 van de dood! We hebben dus de twee malefics die geen essentiële waardigheid hebben, allebei heersen over een kwaadaardig huis én op de MC/IC-as staan binnen de toegestane orb. Al met al,  geeft de horoscoop dus een duidelijk beeld, om dat te zien hoeven we de aanwijzingen er niet uit te trekken.    

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *