Zoals al vaker op deze blog besproken werd, kan de Grote Conjunctie van Saturnus en Jupiter (de “GC”) van voor de stichting van de oude republiek als mundane radix voor Nederland worden gebruikt. Dit is de GC die vooraf gaat aan de afscheiding van Spanje en deze valt op 4 september 1563, dit is de “wortel-energie” waaruit het huidige Nederland is ontstaan. Je kunt deze truc alleen uithalen met landen of organisaties die al eeuwenlang bestaan, anders zouden er te veel landen onder een GC vallen. In onze instabiele tijden komt er helaas met de regelmaat van de klok een nieuw land bij en in die gevallen neem je gewoon het tijdstip voor het uitroepen van de onafhankelijkheid. Er zijn overigens nog nooit zo veel ”landen” geweest. Iedere regio met net even een ander accent of een olievoorraad, of allebei, wil al snel landje gaan spelen. Een triest dieptepunt is de olierijke puinhoop Zuid-Soedan, sinds enige jaren “onafhankelijk” , maar reddeloos ondergedompeld in bloedbaden en chaos. Dit soort landen is een diabolische poppenkast waar alleen moordende graaiers beter van worden. Wat zit er achter, de onstilbare oliedorst van China? Of van de VS?

Enfin, ter zake de horoscoop van Nederland. Er is in september een nieuwe solaar in gegaan en het is de moeite waard die te bekijken. Voor de volledigheid hieronder de oer-GC van Nederland waar de solaren, lunaren en progressies op zijn gebaseerd. Het is zeer leerzaam te analyseren wat er gebeurt in deze horoscoop ten tijde van grote rampen en spanningen bijvoorbeeld toen Fortuin en Van Gogh werden vermoord of op het moment van de vuurwerkramp of de Molukse kapingen. Klik op de link hieronder om de oer-GC van Nederland te kunnen zien.

OERGC NEDERLAND

In de post van twee weken geleden werden de spanningen op het moment van de ramp met de MH-17 besproken en sindsdien is het er niet rustiger op geworden. De problemen met Rusland zijn bepaald niet geklaard, de afwikkeling van de vliegramp verloopt moeizaam. Tegelijkertijd zijn Nederlandse F-16’s actief geworden tegen IS in Irak en in Mali zijn Nederlandse militairen betrokken bij de strijd tegen, ja natuurlijk, radicale moslims. Want het gaat bijna nergens anders meer over. De internationale spanning is dus duidelijk verhoogd, maar wat laat de horoscoop zien voor de komende. maanden? Klik op de link hieronder om de progressies gebaseerd op de mundane oer-GC van Nederland te kunnen zien.

PROGRESSIESOERGCNL 2014

Wat in de progressies het meeste op valt, is de beweging van de Maan die nog steeds de moeilijke zone niet achter zich heeft gelaten. De Maan is net conjunct geweest met het antiscion (spiegelpunt via de as Steenbok/ Kreeft) van de radix Zuidknoop. De Zuidknoop is een punt van pijnlijke beperkingen en dat hangt samen met de MH-17 ramp. De Maan bevindt zich echter in een Zuidknoop-zone want het Tweede Licht is op weg naar de positie van de progressieve Zuidknoop die aan het einde van het jaar zal worden bereikt. Tegelijkertijd loopt het “progressieve” Pars Fortunae naar de noodlotsster Terebellum die ook omstreeks die tijd wordt geactiveerd. Dit progressieve PF wordt berekend op basis van de secundaire standen van Zon en Maan en de ascendant in directie (met Naibod-sleutel via rechte klimming). Terebellum als ster van het noodlot kondigt aan dat er iets zal gebeuren dat al een tijd in de lucht hangt. Er zijn dus toenemende spanningen zichtbaar die zich lijken te concentreren in december / januari.

SOLAAROERGCNL2014

En wat laat de solaar zien die net is ingegaan? Direct springen de standen op de descendant in het oog. De beide malefics Saturnus en Mars staan vlakbij de descendant, wat er op wijst dat de problemen inderdaad nog niet voorbij zijn. Mars is natuurlijk de planeet van de oorlog en Saturnus is radixheer 1 en dus Nederland zelf, ook in de solaar. Via spiegelpunt valt solaarheer 8 van de dood Jupiter precies op de ascendant van de solaar in oppositie met beide malefics. Ook het spiegelpunt van de radix-Venus, radixheer 8 van de dood valt op de solaarascendant en de solaar-Venus staat op de radix-Mercurius in oppositie met de ascendant. Wel veel heer 8 en uitgesproken verkrampte standen. Met zo’n solaar kan er zeker wat naars gebeuren, maar dat is niet direct een grote ramp, mundane astrologie vraagt ook enige bezon nuchterheid.

LUNAAROERGCNL NOV DEC

Om te kijken wanneer zo’n gebeurtenis zou kunnen plaats vinden zijn de lunaren het aangewezen instrument. Dat is niet alleen zo in de mundane astrologie maar ook in de geboorte-astrologie. De bovenstaande lunaar laat een concentratie van spanningen zien en is geldig voor het grootste deel van december wat samen valt met de indicaties uit de progressies. Deze lunaar heeft niet alleen de Knopenas over de MC-IC-as maar ook een Nieuwe Maan conjunct Saturnus. Deze opvallende constellatie staat natuurlijk op de radix-Maan die in val staat en in de radix op cusp 9 van buitenland valt. Rond 3 december komt de transit-Mars over Terebellum en in oppositie met de GC-graad uit de radix. Dat kan het moment zijn dat de opgebouwde spanningen zich zullen ontladen.

Maar nogmaals dat is niet noodzakelijk iets van zeer dramatische proporties, ook de moord op Els Borst werd op deze blog tot bijna op de dag nauwkeurig voorspelt met behulp van deze technieken. Echt fijn is zoiets natuurlijk niet maar het was geen gebeurtenis die het land diep schokte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *