Daags na zijn herverkiezing als voorzitter van de wereldvoetbalbond FIFA, legde de zeer omstreden Sepp Blatter zijn functie al weer neer. Het gebeurt wat onverwacht, maar de bewijzen voor corruptie en omkoping kwamen wel heel dichtbij en de druk ook van sponsoren werd te groot. En dat telde voor Teflon Sepp, van wie alle beschuldigingen en aantijgingen door de jaren heen moeiteloos leken af te glijden. FIFA-officials hadden misschien dingen gedaan die niet door de beugel konden, maar hij Sepp Blatter nee, hij niet. En hoe duidelijk de tekenen van corruptie en zelfverrijking in zijn naaste omgeving ook waren, Blatter ontsprong de dans. Ook nu nog is er niets tegen hem bewezen, hij treedt af omdat zijn voorzitterschap “‘niet voldoende draagvlak” meer heeft. Dat wil zeggen dat de sponsoren dreigen af te haken en Blatter is de man die van de FIFA een miljardenmachine maakte. Dat  grote geld was ook de basis van zijn macht.

SEPP BLATTER

Klik op de bovenstaande link om de horoscoop van Blatter te kunnen zien. Op de ascendant is het direct raak, daar staat Alphard, het inktzwarte Hart van de Hydra, het veelkoppige monster dat Hercules belaagt.De Hydra is de naakte essentie van de menselijke begeertenatuur, het begeert intens en wil alles. De ster heeft ook met macht te maken, vooral het vermogen tot manipuleren, wie de begeerte zo intiem kent, weet ook hoe dat bij anderen werkt. Deze aanwijzing wordt versterkt door het Maanhuis waarin de Maan zich bevindt, het is het Huis van de Handen, verbonden met de constellatie Kraai, in de mythologie een zeer oneerlijk beest. Het liegt zelfs tegen de stralende Zonnegod Apollo en dat zou Blatter zeker ook doen, zonder enige scrupules.Dit Maanhuis geeft dus vaak al te handige lieden, mits daar in de rest van de horoscoop ook andere aanwijzingen voor zijn.

En die zijn er, en wel op de descendant, de planeten die daar staan laten altijd zien hoe we naar buiten treden, wat we in de wereld zetten. Hoe teflon kan het zijn, de handige gladjakker Mercurius conjunct Venus, die alles zo mooi kan voorstellen! Via het aspect met Jupiter in het eigen vuurteken Boogschutter als Heer 5 van sport enspel precies op cusp 5, zien we de sportbestuurder terug, die de miljarden deed rollen.Jupiter is de planeet van de plannen en de bestuurselite, maar ook van de rijkdommen.De algemene significator van sport Mars staat ook heel sterk in eigen teken, precies op cusp 9. Het was de wereldvoetbalbond en Blatter reisde als een Sinterklaas de hele wereld af met zijn goed gevulde portemonnee om kadootjes te geven en zich van steun te verzekeren. Een (Placidus-)cusp is de lijn van de hoogste intensiteit in een huis, een planeet die daar staat werkt heel sterk op het thema van het huis. Hoe verder van de cusp, hoe zwakker die werking wordt. Dat is een hele belangrijke nuance die je verliest als je werkt met het zo primitieve en houterige teken = huis systeem.

Het Pars Fortunae van Blatter (zijn zielsverlangen) staat conjunct de Zon (de baas) op cusp 8 (waardering door anderen). Hij wil dus erkend worden en gezien worden als de baas en dat lukt hem want Saturnus heer 7 (de anderen) wordt verbrand door de Zon Heer 1, Blatter dus.Saturnus staat op Achernar, een krachtige ster, dat wel, maar Achernar is verbonden met de mythe van Phaeton, die neerstort als hij de Zonnewagen wil kapen. Wel zo handig om zelf als Zon aan de macht te blijven. Zijn Pars van Roeping ( MC + Maan – Zon) staat driehoek de sterke Mars op cusp 9 en onder dispositie van die sterke Jupiter op cusp 5. Dus wat hij in de wereld wil neerzetten is verbonden met die sport-Jupiter en met die sport-Mars. Zijn Pars van Roem ( Asc + Jup – Zon) staat in nauw vierkant met die meer dan gladde Mercurius op de descendant, de aal in de emmer snot, die steeds weer weg glibbert.

BLATTERPROGRESSIES

Heel elegant zien we de grote verandering in zijn loopbaan terug in de progressies: het MC wisselt van teken in oppositie met het progressieve Pars Fortunae. Er is ook veel activiteit rond zijn MC, de progressieve Mars is er net over heen gelopen, de progressieve Mercurius loopt er retrograde op af en de progressieve Zon nadert van de andere kant.

BLATTERSOLAAR

De solaar herhaalt het idee van een grote ommekeer met de knopenas precies over de Asc/Desc-as. Solaar heer 10, de Maan staat in val en aan het einde van de Via Combusta. Een periode van instabiliteit en strubbelingen rond de publieke functie komt ten einde (met zijn aftreden dus).Ook staat de Maan in oppositie met het antiscion (spiegelpunt via de as nul graden Kreeft / nul graden Steenbok)  van de solaar-Jupiter die radixheer 8 van einde en solaarheer 6 van tegenslagen is. De remmende Zuidknoop staat op de zo belangrijke Mars, die net is teruggekeerd naar zijn radixpositie en daardoor sterk benadrukt wordt.

 

 

 

 

 

 

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *